Dokumentation

Senest opdateret 7. juli 2017

 

30. juni 2017

Lovforslag til taxiloven, Høringsudgaven

Transport-, Bygnings- og Boligministeret

Se lovforslaget

 

Juni 2017

Debatoplæg: En fremtidssikret jernbane

Regeringen/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Hent debatoplægget

 

 

Juni 2017

Sektoranalyser for jernbanen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Hent analyserne

 

 

Juni 2017

Fremtidens tog - beslutningsoplæg og ekstern kvalitetssikring

DSB for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Hent rapport og kvalitetssikringsnotater

 

 

Juni 2017

National Passagertilfredshedsundersøgelse

Passagerpulsen

Hent undersøgelsen

 

 

Juni 2017

Aftale om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Transport, Bygnings- og Boligministeriet

Hent aftalen

 

 

Juni 2017

Omlægning af S-banen til metrodrift

Rapport og resumé- Rambøll for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Hent rapport og resumé

 

 

Maj 2017

Megatendenser - fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet

Hovedstadens Letbane for Region Hovedstaden

Læs rapporten

 

 

April 2017

Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne

KORA

Se rapporten

 

 

27. april 2017

Undersøgelse: Danskernes holdning til kollektiv transport

Passagerpulsen

Se rapporten

 

 

25. april 2017

Drivers  and  Barriers  for  Integrated Mobility  Services 

K2, Sverige

Se rapporten

 

 

5. april 2017

Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning

Danske Regioner

Se rapporten

 

 

Marts 2017

NT's mobilitetsplan 2017 - 2020 - høringsudgave

Nordjyllands Trafikselskab

Se planen

 

 

30. marts 2017

Undersøgelse: Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med togrejsen

Passagerpulsen

Se rapporten

 

 

27. marts 2017

Arbejdsgrupperapport: Forslag til anvendelsen af stærekasser i den automatiske hastighedskontrol (ATK)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Se rapporten

 

 

9. marts 2017

Arbejdsgrupperapport om ændring af hastighedscirkulæret

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Se rapporten

 

 

3. marts 2017

Mobilitet, bolig og byggeri, der skaber værdi

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Se rapporten

 

 

2. marts 2017

Undersøgelse: Så tilfredse er brugerne med rejsekortet

Passagerpulsen

Se rapporten

 

 

24. februar 2017

Trafikkøbsrapport

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Se rapporten

 

 

24. februar 2017

Kendskab til Passagerpulsen 2016

Passagerpulsen

Se rapporten

 

 

23. februar 2017

Fjernbusterminal i København - placering, kapacitet, organisation

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

Se rapporten

 

 

Januar 2017

 

Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport

Ea Energianalyse og SDU for Energistyrelsen

Se rapporten

 

 

17. januar 2017

Ny busfremkommelighed på statsvejnettet. Katalog over fremkommelighedstiltag

Vejdirektoratet, Movia og NT

Se rapporten

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media