Dokumentation 2011

December 2011

Delrapportering af strategiske analyser

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

November 2011

"Vores energi" - regeringens energipolitik

Klima- og Energiministeriet

Hent dokumentet

 

 

November 2011

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet 

Banedanmark foir Transportministeriet

Hent analysen

 

 

November 2011

Analyse af effektivisering af DSB

Quartz+Co for Transportministeriet

Hent rapport og resumé

 

 

November 2011

Aarhus Letbane - faktaark og politisk aftale

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Oktober 2011

Letbaneudbygning i Aarhus-området - Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper

Letbanesekretariatet i Midttrafik

Hent rapporten

 

 

Oktober 2011

IC4 - resultat af eksternt review

Atkins for Transportministeriet

Hent dokumenterne 

 

  

September 2011

"Et Danmark, der står sammen", regeringsgrundlaget for SRSF-regeringen

Statsministeriet

Hent dokumentet

 

 

Juli 2011

Screening af S-togbetjening til Helsingør og Roskilde

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Juni 2011

2010 Road Safety Target Outcome:100,000 fewer deaths since 2001

5th Road Safety PIN Report

European Transport Safety Council (ETSC)

Hent rapporten

 

 

Juni 2011

Analyse af økonomien i DSBFirst Øresund

KMPG for Transportministeriet

Hent analysen

 

 

Juni 2011

Beretning til Statsrevisorerne om rejsekortprojektet

Rigsrevisionen

Hent beretningen

 

 

Maj 2011

Buspujerne - energi til kollektiv trafik

Trafikstyrelsen

Hent rapporten

 

 

Maj 2011

Et grønnere transportsystem

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Maj 2011

Flere buspassagerer - hvad skal der til?

Trafikselskaberne i Danmark, Danske Regioner og KL

Hent analysen

 

 

Maj 2011

Handlingsplan vedr. IC4

Transportministeriet

Hent handlingsplanen

 

 

Marts 2011

Notat om HyperCard

Transportministeriet

Hent notatet

 

 

Februar 2011

Copenhagen S-bane Automation Study

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media