Dokumentation 2012

November 2012
Ansøgningsmateriale til "Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder"
Trafikstyrelsen

Se materialet


November 2012
Forsøg med miljøvenlig kørsel
Movia
Hent rapporten


November 2012
Materiale til den femte møde i trængselskommissionen
(5 notater og referat)
Transportministeriet
Se materialet


November 2012
Screening af en havnetunnel i København
Transportministeriet
Hent rapporten


Oktober 2012

FynBus' strategi for flere buspassagerer 2013

FynBus

Hent dokumentet

 

 

Oktober 2012

Styrket konkurrence til gavn for Danmark

Erhvervs- og Vækstministeriet

Hent dokumentet

 

 

Oktober 2012

FORSYN 2021 - rapport fra tænketanken FORSYN

Institut for Fremtidsforskning og Post Danmark

Hent rapporten

 

 

September 2012

Kommissorium for udvalg for erhvervsmæssig personbefordring

Transportministeriet

Hent kommissoriet

 

 

September 2012

Cowirapport om trængslen i hovedstadsområdet

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

September 2012

Trængselskommissionens litteraturliste

Transportministeriet

Hent listen

 

 

Juni 2012

Midtvejsrapporten om undersøgelsen af IC4-togets bremseevne

Danmarks Tekniske Universitet

Hent rapporten

 

Juni 2012

Beretning om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

Rigsrevisionen

Hent beretningen

 

 

Juni 2012

Politisk principaftale om en nye Storstrømsbro, metro til Nordhavn og cykelprojekter

Transportministeriet

Hent aftaleteksen

 

 

Juni 2012

Politisk aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik (Rød forligskreds)

Transportministeriet

Hent aftaletekst og 16 faktaark

 

 

Maj 2012

Beslutningsgrundlag for den fremtidige løsning over Storstrømmen

Banedanmark for Transportministeriet

Læs resumerapport og høringsnotat

 

 

April 2012

Kortlægning og analyse af befordringsordringer

Deloitte for Finansministeriet, KL og Danske Regioner

Hent analysen

 

 

April 2012

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Dansk Taxi Råds Grønne Taxikommission

Hent kommissionens rapport 

 

 

April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA

Rigsrevisionen

Hent notatet

 

 

April 2012

Trængselskommission for Hovedstaden

Transportministeriet

Hent kommissorium og sammensætning

 

 

April 2012

Screening af nye bane Aarhus-Galten-Silkeborg

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

April 2012

Advokatundersøgelse om DSBFirst

DSB

Hent rapporten

 

 

Marts 2012

Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik

mellem regeringspartierne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Læs aftalen

 

 

Februar 2012

Bred politisk aftale om elektrificering og dobbeltspor

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Februar 2012

Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3

- screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer

Hent rapporten

 

 

Januar 2012

Trængselsafgift i Hovedstaden, Miljøundersøgelse

Vejdirektoratet for Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media