Dokumentation 2013

December 2013

Østlig Ringvej - Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

December 2013

Stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård – strategisk analyse

Transportministeriet

Hent analyse

 

 

December 2013

Vestlige ringkorridorer i hovedstadsområdet – strategisk analyse

Transportministeriet

Hent analyse

 

 

December 2013

Midtjysk motorvejskorridor - strategisk analyse af mulige linjeføringer

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

December 2013

Køreplan for grøn transport: Materiale fra temaarrangement om kollektiv trafik og cyklisme

Transportministeriet

Hent materialerne

Hent materialer fra de øvrige temaarrangementer om grøn transport

 

 

November 2013

Arbejdspapirer i cykelstrategien

Transportministeriet

Hent arbejdspapirerne

 

 

November 2013

Aftaler om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer

Transportministeriet

Hent aftalerne

 

 

November 1013

Arbejdspapirer om cykler og kollektiv trafik

Transportministeriet

Hent arbejdspapirerne

 

 

Oktober 2013

Betænkning 1542 fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Transportministeriet

Hent betænkningen

 

 

September 2013

Rapport om Togfonden DK - Højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

September 2013

Betænkning og sammenfatning fra Trængselskommissionen

Transportministeriet

Hent betænkningen

 

På Transportministeriets publikationsoversigt er desuden offentliggjort et større antal notater og rapporter fra de enkelte møder og fra nedsatte arbejdsgrupper under Trængselskommissionen.

 

 

September 2013

Konsekvensberegninger af vejafgiftyssystemer i Hovedstadsområdet

DTU Transport

Hent notatet

 

 

September 2013

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

September 2013

Pjece: Forslag til Finanslov for 2014

Transportministeriet

Hent pjecen

 

 

Juni 2013

VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt

Transportministeriet

Hent redegørelsen

 

 

Juni 2013

Aftale om kollektivtrafik i yderområder m.v.

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Juni 2013

Bred politisk aftale om letbane, busser og cykler (Fremkommelighedspuljen)

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

April 2013

Millioner til lokale trafikforbedringer

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Maj 2013

Anlægsstatus 2. halvår 2012

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

April 2013

9 myter om jernbane og konkurrence

Dansk Tog  (brancheforening)

Hent rapporten

 

 

April 2013

Beretning om DSB og Waterfront offentliggjort 

DSB

Hent beretningen

 

 

April 2013

Kammeradvokatens vurdering af DSB-undersøgelse 

Transportninisteriet

Hent vurderingen

 

 

Marts 2013

Evaluering af Lov om Trafilselskaber 

Transportministeriet

Hent evalueringen

 

 

Marts 2013

Midtvejs evaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Trafikstyrelsen

Hent evalueringen

 

 

Marts 2013

Udredning om letbane på Ring 3

Ringby/Letbanesamarbejdet

Hent udredning og resumérapport

 

 

Marts 2013
Togfonden DK - en hurtigere og mere miljøvenlig jernbane i Danmark

Transportministeriet
Hent faktaark, kort og pressemeddelelse

 

 

Februar 2013
Trængselskommissionens idékatalog

Transportministeriet

Hent kataloget 

 

 

Februar 2013

Trafikplan for den statlige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen

Hent planen

 

 

Januar 2013

Kommunal befordring: Effektiviseringskatalog

Kommunernes Landsforening/Deloitte

Hent kataloget

 

 

Januar 2013

Hurtigere indførelse af grønne køretøjsteknologier

CONCITO for Trafikstyrelsen

Hent rapporten

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media