Dokumentation 2014

December 2014

Reviderede TSI'er er nu offentliggjort

Trafikstyrelsen

Hent dokumenterne

 

 

December 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM over afgreningskammer til Sydhavnsmetroen og ændring af Byggepladsbekendtgørelsen

Transportministeriet

Hent hvidbogen

 

 

December 2014

Proses rapport om IC4 og IC2 togene

DSB

Hent rapport og dansk resumé

 

 

November 2014

Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt

Transportministeriet

Hent dokumentet

 

 

November 2014

Europa-Kommissionen afgørelse i Scandlines' klager over påstået ulovlig statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet

Transportministeriet

Hent afgørelsen

 

 

Oktober 2014

Høringsnotat vedrørende den offentlige høring af VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt

Transportministeriet

Hent notatet

 

 

Oktober 2014

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen - Supplerende VVM-redegørelse

Transportministeriet

Hent redegørelsen

 

 

September 2014

Ring 3 Letbane-VVM - Hvidbog efter første offentlighedsfase.

Transportministeriet

Hent hvidbogen

 

 

September 2014

Rapport: Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

September 2014

Samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

September 2014

Handlingsplan for sikkerhedsudstyr til børn i biler og busser

Transportministeriet

Hent handlingsplanen

 

 

August 2014

Beslutningsoplæg vedrørende Fremtidens tog

DSB

Hent beslutningsoplægget

 

 

Juli 2014

Danmark op på cyklen - den nationale cykelstrategi

Transportministeriet

Hent strategien

 

 

Juni 2014

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Juni 2014

Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Juni 2014

Udbygning af den lokale og regionale kollektive trafik for at understøtte Timemodellen

Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark

Hent rapporten

 

 

Juni 2014

Politisk aftale: Metro, letbane, nærbaner, cykler

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Juni 2014

Forsøgspuljen - pulje til energieffektive transportløsninger

Trafikstyrelsen

Hent rapporten

 

 

Maj 2014

"Danmark helt ud af krisen"- forslag til vækstpakke

Finansministeriet

Hent forslaget

 

 

April 2014

Rapport om kontrakter i bustrafikken

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

April 2014

Passagerpulsen - forslag til et styrket fokus på passagererene i den kollektive trafik

Forbrugerrådet Tænk

Hent forslaget

 

 

Marts 2014

Afrapportering af de strategiske analyser

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Marts 2014

Buspassagerers forventning til chaufførers kundeservice

Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

Hent analysen

 

 

Marts 2014

Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker

Transportministeriet, Justisministeriet og Rigspolitiet

Hent strategien

 

 

Marts 2014

Beretning om DSB's økonomi

Statsrevisorerne

Hent beretningen

 

 

Marts 2014

Optimering af stationsstrukturen

Trafikstyrelsen

Hent rapporten

 

 

Marts 2014

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

Februar 2014

Miljø og økonomi 2014, diskussionsoplæg

Kapitel V: Kollektiv trafik

Det miljøøkonomiske Råd

Hent diskussionsoplægget

 

 

Februar 2014

Aftale om Ungdomskort og fjernbusser

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Februar 2014

Aftale om klare rammer for bygningen af Metrocityringen

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Februar 2014

Udbygning af den østjyske motorvej (E45) Screeningsrapport

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Januar 2014

Glostrup og Ny Ellebjerg som trafikale knudepunkter

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

Januar 2014

Aftale om Togfonden DK

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

Januar 2014

Analyserapport 5: Infrastruktur

Produktivitetskommissionen

Hent analyserapporten

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media