Dokumentation 2015 og 2016

13. december 2016

Taxi til fremtiden

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Se oplægget

 

 

28. oktober 2016

Ny cykelpulje

Vejdirektoratet

Se vilkårene

 

 

25. oktober 2016

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Passagerpulsen

Hent rapporten

 

 

25. oktober 2016

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Passagerpulsen

Hent rapporten

 

 

11. oktober 2016

Ernst & Young: Granskning af letbanen på Ring 3

Transport- og Bygningsministeriet

Hent rapporten

 

 

27. september 2016

Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser 

Passagerpulsen

Hent rapporten

 

 

21. september

Cykelparkering ved stationer

Passagerpulsen

Hent rapporten

 

 

26. august 2016

Fakta om: Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv.

Transport- og Bygningsministeriet

Hent faktaarkene

 

 

17. august 2016

Rapport fra arbejdsgruppen om sikkerhed i taxier

Trafik- og Byggestyrelsen

Hent rapporten

 

 

1. juli 2016

Midtjysk motorvej: Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen

Transport- og Bygningsministriet

Hent rapporten

 

 

19. juni 2016

 

National Passagertilfredsheds-undersøgelse, vinter 2016

Passagerpulsen

Hent rapporten

 

 

12. maj 2016

Letbane i Ring 3 - supplerende materiale

Transport- og Bygningsministeriet

Hent notatet

 

 

28. april 2016

Forretningsanalyse af færgefarten på Rødby-Puttgarden

Transport.- og Bygningsministeriet

Hent analysen

 

 

26. april 2016

Evaluering af effekter fra projekter i Fremkommeligheds- og Passagerpuljen 2009-2013

Trafik- og Byggestyrelsen

Hent rapporten

 

 

29. marts 2016

Kammeradvokatens undersøgelse af persondatahåndteringen i Rejsekort A/S

Transport- og Bygningsministriet

Hent notatet

 

 

2. marts 2016

Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter

Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje

Vejdirektoratet

Hent notatet

 

 

11. februar 2016

Ekstern kvalitetssikring af Femern Bælt

Transport- og Bygningsministeriet

Hent rapporten

 

 

2. februar 2016

Hvidbog: Letbane på Ring 3 - Tillæg til VVM-redegørelse

Transport- og Bygningsministeriet

Hent hvidbogen

 

 

19. januar 2016

NT's forretningsplan 2016-19 "Fremtidens NT starter i dag"

Nordjyllands Trafikselskab

Læs forretningsplanen

 

 

18. december 2015

Strategi og praksis for økonomisk tilsyn med luftfartsselskaber, vognmands-og postvirksomheder

Trafik- og Byggestyrelsen

Hent strategien

 

 

15. december 2015

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

Transport- og Bygningsministeriet

Hent analysen

 

 

7. december 2015

Togselskaberns rejsegarantier

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Hent undersøgelsen

 

 

23. november 2015

Rapport: Økonomien i taxibranchen

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

23. november 2015 

Vækst og udvikling i hele Danmark - regeringens vækstpakke

Erhvervs- og Væstministeriet

Hent publikationen

 

 

16. november 2015

Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstillingen af transportsektorens energiforbrug

EA Energianalyse for Energifonden

Hent analysen

 

 

16. november 2015

Transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren

Den dansk-tyske Transportkommission/Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

12. november 2015

Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

29. oktober 2015

Hvidbog: Hovedstadens letbane VVM-redegørelse 

Transportministeriet

Hent hvidbogen

 

 

13. august 2015

Trafikkøbsrapport 2010-2014

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

18. juni 2015

Kortlægning af tilgængeligheden til kollektiv transport, taxi og fly

Sensus for Det centrale Handicapråd.

Hent rappporten

 

 

01.juni 2015

Rapport om buspassagerrettigheder

Trafikstyrelsen

Hent rapporten (søg på titlen)

 

 

18. maj 2015

Parkér & Rejs analyse

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

13. maj 2015

DSB Trafikkontrakt

Transportministeriet

Hent kontrakten

 

 

13. maj 2015

Letbane i Ring3- VVM-undersøgelse

Transportministeriet

Hent undersøgelsen

 

 

12. maj 2015

Sammenhæng i den kollektive transport

Transportministeriet, Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Trafikselskaberne i Danmark

Hent rapporten

 

4. maj 2015

 

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 - baggrundsundersøgelsen

Passagerpulsen

Hent undersøgelsen

 

 

2. maj 2015

Passagererenes ønsker til kundeservice

Passagerpulsen

Hent undersøgelsen

 

 

23. april 2015

Arbejdsstyrkeanalyse (vedr. professionelle chauffører)

Transportministeriet

Hent analysen

 

 

21. april 2015

Kundernes tilfredshed med rejsekortet 2012-14

Passagerpulsen

Hent undersøgelsen

 

 

21. april 2015

Beretning 11/2014 om drift af rejsekortet

Statsrevisorerene

Hent beretningen 

 

 

13. april 2015

Rapport: Behovet for arbejdskraft i forbindelse med Togfonden DK

Transportministeriet

Hent rapporten

 

 

27. marts 2015

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Transportministeriet

Hent manualen

 

 

 

20. marts 2015

Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Hent rapporten

 

 

10. marts 2015

Aftale om passagertogtrafik 2015-2024

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

4. februar 2015

Højesterets dom i sag om offentlig service trafik (NORTRA-sagen)

Højesteret

Læs dommen

 

 

27. februar 2015

Høringsnotat for den offentlige høring af implementeringsredegørelsen for Femern Bælt

Transportministeriet

Hent notatet

 

 

26. februar 2015

Høringsnotat for den offentlige høring af tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst)

Transportministeriet

Hent notatet

 

 

8. februar 2015

Beslutningsgrundlag: Internet i Tog

Transportministeriet

Hent aftalen

 

 

6. februar 2015

Offentlig høring af implementeringsredegørelse for Femern Bælt-projektet

Transportministeriet

Hent høringsdokumentet

 

 

 

8. januar 2015

Samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt-forbindelsen

Incentive for Tranportministeriet

Hent analysen

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media