Fælles konferenceprogram

Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening (TØF) udbyder i 2017 et fælles konferenceprogram med tre større konferencer og en række specialarrangementer. TØF er teknisk arrangør at alle arrangementer. Tilmelding og betaling sker til TØF.


 

-------------------------------------------------------------------------


14. september 2017

 

Taxi Konference​ 2017 - Den nye taxilov og fremtidens erhvervsmæssige personbefordring

 

Hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S

 

 

Den kommende revision af taxiloven er en milepæl i fornyelsen af persontransporten. Loven vil give nye muligheder for produkt- og forretningsudvikling i taxibranchen, men fastholder den grundlæggende regulering.


Samtidig banker ny teknologi på døren, og transportvanerne ser ud til at være markant under forandring.
Konferencen er tænkt til inspiration med fokus på fremtidens muligheder for taxierhvervet og for hele persontransportsektoren.

 

9.00 Registrering og morgenkaffe
9.30 Velkomst ved dagens ordstyrer Morten Brønnum Andersen, medlem af TØF’s bestyrelse


Ny taxilov – muligheder og udfordringer for nye og gamle aktører

9.35 Gennemgang af ny taxilov ved Trine Wollenberg, direktør Dansk Taxi Råd og Per Henriksen, chefkonsulent i DI Transport

10.00 Muligheder ved ny lov set med taxierhvervets briller ved Carsten Aastrup, direktør, Dantaxi 4x48

10.20 Muligheder ved ny lov set med busbranchens og udkantens briller ved Vagn Nymand Andersen, direktør, Nymand A/S

10.40 Pause


Fremtidens personbefordring

11.00 Den fjerde Industrielle revolutions betydning for fremtidens personbefordring ved Sune Wæsel, public affairs director, GRACE

11.30 Udnyt de digitale muligheder til at sætte kunden i fokus - Susanne Møllegaard, adm. direktør og medejer, Process Factory

12.00 Den samlede rejse v. Michael Aagaard, afdelingsleder, Sydtrafik

12.30 Taxibranchen i den selvkørende fremtid v/ Morten Hvid Pedersen, Director, Deloitte Consulting

12.55 Afslutning ved Morten Brønnum Andersen
Herefter en let frokost
---------------------------------------
Deltagerpris for medlemmer af TØF, Kollektiv Trafik Forum og Dansk Taxi Råd: kr. 650 excl. moms (812 kr. incl moms)
Deltagerpris for øvrige: 1150 kr. excl. moms (1.437 incl. moms)

 

Link til tilmelding (TØF)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum i samarbejde med projektet ”Biogas2020”:
Bedre kollektiv trafik i fremtiden – udfordringer og milepæle
Kollektiv Trafik Konferencen 2017

 

9.  - 10. oktober 2017, Comwell Storebælt, Ørnumvej 6, 4220 Korsør


Opdateret program pr. 11. september


Den selvkørende fremtid er rykket tæt på kollektiv trafik som mulighed og udfordring. Deleøkonomiens udvikling er en anden nøglefaktor for fremtidens mobilitet. Konferencen tager bestik af den selvkørende og deleøkonomiske fremtid – og konsekvenserne for kollektiv trafik.


Regeringen har netop spillet ud med et stort oplæg til en ny og mere markedsorienteret organisering af jernbanetrafikken. Vi får en præsentation af udspillet og nogle faglige og politiske kommentarer til regeringens nye jernbanepolitik.

 

De positive milepæle for kollektiv trafik i Danmark står i kø i 2017 og vil præge konferencen. Her er nogle af de større:

 • Movia linje 5C er åbnet mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital
 • Letbanen i Aarhus åbner
 • Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager den regionale jernbanetrafik
 • Forsøgsordning for førerløse køretøjer bliver vedtaget i Folketinget

 

Som sædvanlig består programmet af plenumsessioner vekslende med seminarrunder med 4 og 5 parallelle spor.


Biogas på programmet mandag den 9. oktober kl. 13.30-18.30. I samarbejde med projektet ”Biogas 2020” sætter vi fokus på biogas til bustransport. Her vil være et plenumoplæg om udbudsformer samt to seminarer efter hinanden, hvor en række centrale biogasaktører er på podiet.

 

Udvalgte overskrifter fra plenumprogrammet:

 • Kollektiv trafik i en selvkørende fremtid
 • Selvkørende busser nu og i fremtiden
 • Revolution i jernbanepolitikken – udbud og ny organisering
 • DOT i offensiven

Udvalgte overskrifter for seminarer:

 • Letbaner og metro
 • Maas i byen og på landet
 • Elbusser - erfaringer og planer
 • Tilgængelighed og flextrafik

 

Siden opdateres løbende med programindholdet.

Ret til ændringer forbeholdes.


Tilmeldingen er åben.

 

Se priser for deltagelse

 

Tilmeld dig her (TØF's konferencesystem)


 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media