Fælles konferenceprogram

Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening (TØF) udbyder i 2017 et fælles konferenceprogram med tre større konferencer og en række specialarrangementer. TØF er teknisk arrangør at alle arrangementer. Tilmelding og betaling sker til TØF.


 

-------------------------------------------------------------------------


 

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til workshoppen:


Bedre bustrafik - et fælles ansvar

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10-16 hos Dansk Industri, Rådhuspladsen, 1787 København K


Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura og vaner for passagerernes vej til bussen?

Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og samarbejdsformer.


Workshoppen afholdes i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd


Tilmeldingen er nu åben i TØF's konferencesystem

Antallet af deltagere er begrænset.

 

Programmet offentliggøres om kort tid.


Pris for medlemmer*: kr. 1.500 incl. moms

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2.125 incl. moms

*) Medlemsprisen gælder for medlemmer af Transportøkonomisk Forening, Kollektiv Trafik Forum, Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media