Præsentationer 2013

 

Ordstyrer: Thomas S. Hedegaard, kommerciel direktør, Arriva Danmark

 

Tirsdag den 23. april 2013

 

13.00

Velkomst

Jess Abildskou, formand for Kollektiv Trafik Forum

 

13.05

Grøn transportteknologi til busser og tog

 

Fra forsøg til drift: En operatørs erfaringer med gasbusser

Jan-Helge Sandvåg, teknisk chef, Tide Bus Bergen

 

Gasbusser i Fredericia – sådan bliver det realiseret

Troels Andersen, trafikplanlægger, Fredericia Kommune

 

Debat om alternative drivmidler

 

14.00

Energibesparende køreteknik i busser

Anders Lukowski, Arriva Danmark

 

Energibesparende køreteknik i tog

Morten Muff Jensen, teknisk chef, Nordjyske Jernbaner

 

GreenSpeed i DSB

Bo Jensen, specialkonsulent, DSB

 

15.00

Ny togplan og Togfonden DK
Henrik Dam Kristensen (S), transportminister

 

15.30

Kaffepause

 

15.55

Takster, billetter og kunder 

Takstnedsættelsen – kommer der flere kunder?
Peter Rosbak Juhl, analysechef, Trafikselskabet Movia

 

Fra HyperCard til nyt ungdomskort 

Jan Albrecht, kontorchef, Trafikstyrelsen

 

Debat om takster, billetter og kunder

 

16.40

Innovative and integrated public transport in Krakow, Poland
Dr. Andzrej Szarata, Crakow University of Technology

Indlægget holdes på engelsk.

 

17.30

Hvis du forstår, hvad jeg mener?
Trine Gregorius, entertainer og journalist

 

18.30

Dagens program slutter

 

19.30

Middag

 

 

Onsdag den 24. april 2013

 

9.00

Status for arbejdet i regeringens udvalg for erhvervsmæssig personbefordring

Claus Baunkjær, formand for regeringens udvalg for erhvervsmæssig personbefordring

(Indlægget blev holdt af Erik Toft, Transportministeriet)

 

9.35

Evaluering af Lov om trafikselskaber

Jan Albrecht, kontorchef, Trafikstyrelsen

 

Samarbejde om bustrafik - set fra København

Per Als, kontorchef, Københvans Kommune

 

10.35

Pause

 

11.00

Transportpolitisk paneldebat

Grøn transportteknologi, jernbanepolitik og trængsel er blandt debatemnerne

 

Ordstyrer:

Nicolai Østergaard, journalist, Ingeniøren

 

Transportordførere:

Rasmus Prehn, Socialdemokraterne

Andreas Steenberg, Radikale Venstre

Jonas Dahl, Socialistisk Folkeparti

Henning Hyllested, Enhedslisten

Kristian Pihl Lorentzen, Venstre

Kim Christiansen, Dansk Folkeparti

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance

 

12.30

Frokost og tak for i år

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Flere informationer i  programfolderen

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media