DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE

EMW logo-Date-AllLanguages2017_vector-DA-72-kort

EUROPÆISK MOBILITETSUGE afholdes hvert år i perioden 16. – 22. september med et stadig stigende antal byer og regioner som deltagere – både i EU-lande og i en lang række andre lande, som har knyttet sig til projektet.


Kollektiv Trafik Forum har igen i år besluttet at løfte og koordinere den danske deltagelse i DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL). I år er amtionsniveauet lidt højere end i 2016.


Kollektiv Trafik Forum opfordrer alle medlemmmer til at afholde eller medvirke til arrangementer og tiltag i ugen 16. – 22. september 2016 - orienteret mod passagerer og borgere. KTF opfordrer også operatører, trafikselskaber og bestillere til at arbejde sammen om lokale tiltag.


KL udsender en tilsvarende opfordring til alle kommuner.


Årets tema i 2017 er: 
"Vi når længere, når vi deler - smart og intelligent mobilitet” (Sharing gets you further)
  

Indsatsen  fra Kommunernes Landsforening (KL) og Kollektiv Trafik Forum (KTF) er igen i år at koordinere kunde- og borgervendte  events og tiltag i mobiltetsugen.

 

Vi vil:

  • Føre en samlet liste over aktiviteter ( på  www.kl.dk og www.kollektivtrafik.dk)
  • Sørge for at alle danske aktiviteter indmeldes på den europæiske side (www.mobilityweek.eu)
  • Formidle fælles kampagne-materialer – fra logoer til T-shirts
  • Formidle kontakter til EU's eksperter på sagen
  • Koordinere presseaktiviteter.
  • Udgive et temanummer af KTF's nyhedsbrev "Kollektiv Trafik" om arrangementerne i mobilitetsugen.

 

De danske aktører forventes:

  • Selv at arrangerere og finansiere egne aktiviteter og arrangementer
  • Selv at foretage markedsføring og pressearbejde i lokalområdet/overfor målgruppen

 

Der forligger nu en dansksproget håndbog til mobilitetsugen ved vejledninger og gode idéer til arrangementer.

 

Indmeld jeres arrangement eller tiltag
Kollektiv Trafik Forum og KL opfordrer alle til at bidrage med arrangementer.


Konkrete arrangementer indmeldes med dato, sted og titel. Der kan indmeldes arrangementer helt op til 16. september 2017.

 

Alle interesserede er velkomne til at melde arrangementer og initiativer ind.

 

Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Se også KL's netside om DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE

 

Læs  om aktiviteterne i andre lande på www.mobilityweek.eu

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media