Fri artikel september 2017

 

Jesper Christensen bliver ny chefredaktør af Kollektiv Trafik Forums informationsportal

 


Den 2. januar 2018 er er mærkedag for Kollektiv Trafik Forum. På den dato åbner foreningens nye informationsportal på www.kollektivtrafik.dk og med Jesper Christensen som ny chefredaktør. Læs her om Jesper Christensens baggrund og om hans indgangsvinkel til den nye opgave.

 

Af Mikael Hansen, redaktør, Kollektiv Trafik Forum

 

Transport fylder meget i Jesper Christensens hverdag. Han er chefredaktør og udgiver af netavisen transportnyhederne.dk og det månedlige Magasinet Bus. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1995. Før han blev journalist var han i en årrække lastbilchauffør i international transport.

Som journalist er han opdraget i dagspressen, bl.a. på Herning Folkeblad og Aalborg Stiftstidende. Fra år 2000 har været udgiver af netavisen transportnyhederne.dk, som dækker hele transportsektoren, men med særlig vægt på den erhvervsmæssige del af vejtrafikken – lastbiltrafik, bustrafik og taxi.

Jesper Christensen overtager jobbet form chefredaktør for Kollektiv Trafik Forums nye informationsportal, som fra nytår afløser nyhedsbrevet Kollektiv Trafik.

 

Jesper Christensen får til opgave at sammensætte et hold af freelancejournalister, som skal bidrage med reportager, interview og analyser til den nye portal – sammen type artikler, som i dag præger nyhedsbrevet Kollektiv Trafik.

 

”Problemet er at finde nogle journalister, som har interesse og viden og transport”, siger Jesper Christensen.

”Tendensen i dag er, at der er færre journalister med specialviden. I første søgning har vi ikke fundet nogen, der umiddelbart kan gå ind og løse opgaven. Strategien er at finde nogle freelancejournalister, som har interesse i fagområdet kollektive trafik og som er interesseret i at lære sektoren at kende”, siger Jesper Christensen, som understreger, at øvelse gør mester, og både redaktionen og foreningen støtter op om processen.

 

Transport er en vigtig samfundsaktivitet

Jesper Christensens udgangspunkt er, at transport er en afgørende samfundsaktivitet, som får samfundet til at hænge sammen - men som får alt for lidt opmærksomhed – politisk og mediemæssigt.


Han forklarer: ”Transport og mobilitet er massivt støtte af samfundet – tænk bare på vores meget store vejnet, som er gratis at benytte. Det er ikke noget tilfældighed, at det er sådan. Mobiliteten er i dag helt afgørende for at samfundet kan fungere, og kollektiv trafik er en meget vigtig del af det samlede transportsystem. Det er både et spørgsmål om kapacitet og om social retfærdighed. Hvordan skulle de store byers transport kunne klares uden busser og tog.

Han peger på, at der i disse år bygges letbaner og metro med særdeles gode begrundelser. Samtidig er der mange mennesker – flere end man regner med – der er afhængige af kollektiv trafik som dagligt hovedtransportmiddel.


Hvordan har du det med, at kollektiv trafik – på godt og ondt – er afhængig af offentlige driftstilskud?
Jesper Christensen: ”Jeg mener, det er sund fornuft, at samfundet yder tilskud. Man kan altid diskutere størrelsen af tilskuddene. Kollektiv trafik skal selvfølgelig drives effektivt - både virksomhedsøkonomisk og kundeorienteret med god og hurtig service over for kunderne. Der vil altid være en konflikt mellem visioner og økonomi. Den problematik glæder jeg mig til at vende og dreje på den nye portal. Der er ingen facitliste i den diskussion.

Jesper Christensen peger også på, at tilskuddene også kæder den kollektive trafik sektor sammen med politik på alle niveauer.

- Det er én af de store og interessante udfordringer at arbejde med.


Han fortsætter:
”Jeg er meget tilbageholdende med at hoppe på hurtigtgående busser eller tog, hvor endestationen hedder hurtige liberaliseringer på transportområdet. Reguleringen er ofte meget kompliceret og historisk betinget, og hurtige liberaliseringer kan få et ellers velfungerende trafiksystem til at slå revner. Mange gange har man glemt, hvorfor reguleringen oprindeligt blev indført. Der skal hele tiden justere og moderniseres, men hvis det skal lykkes, skal de faglige argumenter være i orden. Det transportfaglige grundlag er desværre ofte en mangelvare. Hvis man eksempelvis vil sende forbindelser med mange passagerer i udbud med det eneste argument at den nuværende operatør er for dyr, lukker man øjnene for, at de passagertunge ruter er med til at betale for de ruter, hvor der er færre passagerer. Så lavere priser et sted, udløser en højere regning et andet.


Jesper Christensen ser frem til at skrive for den kollektive trafiks fagfolk:
”Vi vil gå sagligt og journalistisk til værks og vi vil bestræbe os på at stille de gode og svære spørgsmål til sektorens fagfolk – alt sammen for nå et spadestik dybere end andre medier. Det dybgående skal være portalens eksistensberettigelse – en fortsættelse af linjen i nyhedsbrevet Kollektiv Trafik.”

 

At jonglere med flere medier
Samspillet mellem den nye portal og transportnyhederne.dk har været ét af diskussionspunkterne forud af beslutningen om at engagere Jesper Christensen som chefredaktør for portalen.

 

For det er oplagt, at målgrupperne overlapper hinanden.

”Det handler i høj grad om forskellige målgrupper”, siger Jesper Christensen. ”Målgruppen for transportnyhederne.dk er meget bred. Og de daglige nyheder er normalt forholdsvis kortfattede. Målgruppen for portalen er mere specialiseret. Her kan vi tillade den slags indforstået fagsprog, som hver dag bliver luget ud på transportnyhederne.dk. ”

 

I forhold til Magasinet Bus ser Jesper Christensen også en forskel i målgruppen. Magasinet Bus skrives primært for busvognmænd og buschauffører. Portalen har en dybere faglig profil og har jernbanetrafikken med som en vigtig del.


”Der vil ofte være et overlap mellem transporthyhederne.dk og portalen – især i den åbne nyhedssektion på portalen. Det typiske vil dog være, at der er tilføjes noget mere på portalen – noget som sætter den aktuelle nyhed i perspektiv.”


Jesper Christensen slutter med en konstatering af, at det journalistiske håndværk netop også handler om at kunne skrive forskelligt for forskellige målgrupper.

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media