Nyhedsbreve 2010 og 2009

2010

 

Kollektiv Trafik nr. 6-2010

Temanummer om letbaner og BRT med artikler om Ring3-projektet, Frederikssundvej i København, Århus, Odense, Aalborg. 

 

Kollektivtrafik nr. 5-2010

Transportens eksterne omkostninger, fossilfri transport i 2050, bæredygtig produktion af biobrændstof, EU's trafiksikkerhedsplan og nye puljeprojekter.

 

Kollektiv Trafik 4-2010

Letbane eller BRT, Vestbanen af- ud- og forvikling, Tilgængelighedspolitik uden visioner, LINK-projektet

 

Kollektiv Trafik nr. 3-2010

Visionsseminar, Rejseplanen samarbejder med Google, Prækommercielt indkøb, Konference om Buspuljer, bog om kollektiv trafik 2010. 

 

 

Kollektiv Trafik nr 2-2010

Trafikkonferencen: 13 ideer til at få flere passagerer i kollektiv trafik; regeringens redegørelse for kollektiv trafik; Region Midtjylland: Skal bestillerne bestille noget?

 

 

Kollektiv Trafik nr. 1-2010

Overblik over EU-projekter: ITS; SPUTNIC-projektet; Onlinehøring i FynBus, Trafiksikkerhed i hele bredden; Trafikkonferencen 2010

 

 

2009

 

 

Kollektiv Trafik nr. 6-2009

Bestillermodellen: Hørsholm Kommune, Overblik over EU-projekter: Bytrafik; Nye miljøkrav for kørsel for offentlige myndigheder; COP15: Metro og bus klarede opgaven.

 

 

Kollektiv Trafik nr. 5-2009

Debatoplæg om jernbanen,TØF-møde om jernbanestrategien, bestillermodellen: Randers Kommune, - EU-handlingsplan om bytrafik

 

 

Kollektiv Trafik nr. 4-2009

Temanummer om InformNorden Konferencen 2009. Artikler om realtidsinformation, elektronisk billettering og infotainment

 

 

Kollektiv Trafik nr. 3-2009

Bestillermodellen: Sønderborg og Aalborg Kommuner, rapport fra Region Hovedstaden, Status for EUs transportpolitik, ny aftale mellem trafikselskaber i Hovedstadsområdet, første portion af puljemidler er uddelt 

 

 

Kollektiv Trafik nr. 2-2009

Grøn kollektiv trafik, fire biodieselforsøg, elektrificeringsrapport, fælles busvision, InformNorden-konference, busser fik ingen penge 

 

 

Kollektiv Trafik nr. 01-2009 

Trafikaftalen, ingen moms på kollektiv trafik, EU-forslag om passagerrettigheder for buspassagerer, Trafikkonferencen 2009

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media