Nyhedsbreve 2014

Der findes nu kun resuméudgaver af nye udgaver af nyhedsbrevet Kollektiv Trafik.

6 måneder efter udgivelsen uploades den fulde version.

 

Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik nr. 12-2014, 18. december 2014

Trafikkonferencen 2015, Passagerpulsens Interessentforum fik en godt start, Første nordjyske gasbusser kører mellem Aalborg og Frederikshavn, IC4-rapporten: Tja, Fokus på toiletforhold i kollektiv trafik, Effekterne af udlicitering, Nye signaler - nye køreplaner

 

 

Nyhedsbrevet KollektivTrafik nr. 11-2014, 12. november 2014

Alternative drivmidler - her står vi, Fremtidens alternative drivmidler, Brændselscellerne i fremtidens transportsystem, Samkørsel - holdt i strakt arm, Ét samlet transportministerium?, Altingets debat om mål for vækst i kollektiv trafik

 

 

Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik temanummer, oktober 2014, 30. oktober 2014

TEMANUMMER OM DIGITALISERING OG KUNDECENTRE: Temaintroduktion, Når køreplaner og billetter bliver digitale (Movia), Digitalt trafikselskab med plads til analoge kunder (FynBus), Rejsekort Kundecenter - et unikt samarbejde, Sydtrafik: Butik i stueetagen er et tilløbsstykke, Kundecenter i Metro Service A/S, Mange slags kundeservice (FlexDanmark)

 

 

Kollektiv Trafik nr. 10-2014, 20. oktober 2014

Nørre Campus - første BRT-strækning i Danmark, Nyt liv til yderpuljen, TØF-konferencen: Statens rolle, tilbringertrafik og BRT, Kundernes dag i Herning, Ny klarhed om børn, busser og sikkerhedsseler, Storebælt - bedste trafikinvestering i 75 år

 

 

Kollektiv Trafik nr. 9-2014, 15. september 2014

Driving Green '14, Ændring af logningsbekendtgørelse, Fremtidens tog, Teknologiens muligheder og trusler

 

 

Kollektiv Trafik nr. 8-2014, 12. august 2014

TUS-bedre trafikinformation, Værktøj til miljøsammenligning, BEST åbner for mindre byer, FlexDanmark gennemfører modularisering, Rigsrevisionen kritiserer Metroselskabet m.fl., Cyklerne og kollektiv trafik

 

 

Kollektiv Trafik nr. 7-2014, 1. juli 2014

El er fremtidens drivmiddel i busser, Sådan arbejdet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro,  Stort og småt i to transportpolitiske aftaler, Idékatalog for tilbringertrafik, Oversigt over den grønne pulje, København får topkarater i kollektiv trafik,  Sikkerhedsseler i busser

 

 

Kollektiv Trafik nr. 6-2014, 12. juni 2014

Thomas Gyldal Petersen - ny formand for Movia, Seminar om Demand Responsive Transport, Den Danske Banekonference, Økonomiaftaler for 2015.

 

 

Kollektiv Trafik nr. 5-2014, 15. maj 2014

Diskussioner om paraplyen, Erfaringer fra Hamborg: 49 år under paraplyen, Passagerpulsen, Nettokontrakter og incitamenter, Strategiske analyser mangler luft under vingerne

 

 

Kollektiv trafik nr. 4-2014, 11. april 2014

Innovation i kollektiv trafik - Trafikkonferencen 2014, Gasbusser  - fra planer til praktisk drift, National busstrategi - god eller dårlig idé?, Taxikonferencen med trist debat, Optimering af stationsstrukturen, Kundeservice i bustrafikken - mål og midler, DSB’s økonomi er blevet kulegravet, Ny strategi mod højresvingsulykker, Järnvägen i Sverige - en kommentar

 

 

Kollektiv Trafik nr. 3-2014, 14. marts 2014

Hans Bang-Hansen - ny formand for Midttrafik, Gennembrud for Metrocityringen,Innovation i kollektiv trafik - Trafikkonferencen 2014, Konferencer i marts, Det Miljøøkonomiske Råd om kollektiv trafik, Miljøcertificering af busselskaber, Politisk aftale om rammerne for Metrocityringen, Politisk aftale om ungdomskort og fjernbusser

 

 

Kollektiv Trafik nr. 2-2014, 12. februar 2014

Magnus Heunicke er ny transportminister, Fire trafikselskaber har fået nye formænd, Paraplyen har været i høring, Fremtidens Transport VI– konference, 21 mia. kr. spildt– kan det virkelig passe? HORIZON 2020, Deltag i et EU-projekt!

 

 

Kollektiv Trafik nr. 1-2014, 16. januar 2014

TEMA: Status for grønne teknologier i bustrafikken:

Bybusser i Holstebro skal køre på gas, Frederikshavn: Bybusser og regionalbusser på gas, Busworld 2013: CO2 i fokus, Hybridbusser evalueret

Øvrige artikler:

Togfonden DK er udmøntet, Rejsekort-status efter en turbulent sommer, Sikken voldsom trængsel og alarm

 

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media