Initiativudvalg

Styrelse og sekretariat

Årsmødet er højeste myndighed i Kollektiv Trafik Forum. Årsmødet afholdes hvert år om foråret

Kollektiv Trafik Forum styres af et initiativudvalg på otte medlemmer. Initiativudvalget vælges for ét år ad gangen på årsmødet.

 

 

lnitiativudvalget har følgende sammensætning:

Carsten Hyldborg, direktør, FynBus, formand

Eskil Thuesen, centerchef, Trafikselskabet Movia

Jens Boe Jakobsen, Business Development Director, Arriva Danmark

Kurt Lauridsen, sekretariatschef, Lokaltog A/S

Tony Bispeskov, informationschef, DSB

Jan Øhlenschlæger, afdelingschef, Aalborg Kommune

Christina Hvid, direktør, Bus & Tog

Tim Valbøll, direktør, Umove A/S

 

Suppleant:

Henrik Severin Hansen, chefrådgiver, Danske Regioner

 

 

Kollektiv Trafik Forums sekretariat:

Mikael Hansen, konsulent

IMAGITA Kommunikation,

Sanderumvej 16B,  5250 Odense SV

Tlf. 70 27 96 96,

Mobil 25 88 52 96,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fra transportnyhederne.dk

Fagligt netværk er nedlagt

Det faglige netværk "Stationer, terminaler & stoppesteder", som i 2016 blev oprettet på forsøgsbasis er nu nedlagt. Netværket kom aldrig til at fungere som det specialiserede, faglige forum og virtuelle mødested, som var hensigten med initiativet.

Network Media Hjemmeside fra
Network Media