NYHEDER 14. JUL 2020 KL. 01:00

Aktører: Trafik-øer skal mindske trængsel og forurening

Af: kollektivtrafik

I Københavns Kommune’s nye kommuneplan for de næste fire år er der lagt op til en reduktion af biltrafikken med 25 procent. Ingeniørforeningen, IDA og en lang række aktører, foreslår trafik-øer som et middel til at nå dette mål i brokvartererne


I et fælles samarbejdsforum for trafik, klima, trængsel og sundhed i København defineres grøn mobilitet som et begreb, der inkluderer sundhed, mindre trængsel, klimaforanstaltninger og bedre mobilitet.

Trafikøer bør ifølge Ingeniørforeningen være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi erfaringer viser, at trafikøer fremmer grøn mobilitet uden direkte indgreb mod privatbilisme.

Parterne bag forslaget er:


Mandag 14. september 2020 afholdes konference om trafikøer med deltagelse af blandt andre:


Interesserede kan læse mere her:

Byplanlægning Mobilitet