NYHEDER 5. JAN 2021 KL. 20:00

77 nordjyske busser får samme operatør

Af: kollektivtrafik

Nordjyllands Trafikselskab, NT, har afgjort udbud 26.4, der omfatter udbud af X Bus, regionale ruter og lokalruter i Nordjylland. Udbuddet omfatter 77 busser og ca. 194.000 køreplantimer. Kørselsomfanget, der er udbudt som A/ kontraktkørsel, svarer til godt 20 procent af NT’s samlede buskørsel


NT annoncerede udbuddet i juni sidste år med frist for indsendelse af tilbud 26. oktober. Udbuddet er blevet gennemført som et udbud med forhandling med en indledende prækvalifikation. Forhandlingsrunderne blev gennemført i september.

Fire busoperatører bød A-kontraktkørslen med i alt 12 tilbud.

De indkomne tilbud blev evalueret ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund blev kontrakterne med busoperatørerne tildelt.

Udbuddet betyder - ud over at det bliver Keolis, der skal køre alle 77 busser - at der fra august kører fabriksnye busser på ruterne fra august i år, hvor der er følgende nye tiltag:

Med NT’s 26.4-udbud af bustrafik tager trafikselskabet et stort skridt i retningen af en mere bæredygtig busdrift. Alle A-kontrakter er udbudt med krav om fossilfri drift. Fossilfriheden kan på nuværende tidspunkt opnås ved brug af henholdsvis certificeret biogas eller an generations HVO. De 77 nye busser vil køre på HVO.

Nogle af fordelene ved HVO er: 
Bæredygtighed Energi og miljø Rutekørsel Trafikselskaber