NYHEDER 16. MAR 2021 KL. 13:10

Taxi-loven bliver justeret

Af: kollektivtrafik

Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige om at justere taxiloven. Det betyder blandt andet, at man fremover som udgangspunkt skal kunne fremlægge dokumentation for sine danskkundskaber for at blive optaget på chaufførkurset. Partierne er også enige om at få analyseret taxibetjeningen i landdistrikterne


Der er også enighed om at lave en ny vejledning om forståelsen af overenskomstbestemmelsen i taxiloven, og at bestemmelsen fremover også skal gælde for tilladelser udstedt i henhold til den tidligere taxilov. Der er også enighed om at tilpasse afgift- og gebyrsatserne for at få udstedt et chaufførkort eller en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Området er i dag underfinansieret, så stigninger er uundgåelige for at indtægterne kan dække omkostningerne til sagsbehandlingen.

- Jeg er glad for, at vi nu er enige om en række mindre justeringer, på baggrund af den evaluering af taxiloven, der kom før jul. Det er et helt rimeligt krav, at man skal kunne føre en samtale på dansk, når man kører taxi, og det får vi nu bedre dokumentation for. Samtidig er vi også enige om, at det i lyset af coronasituationen ikke er hensigtsmæssigt at lave store justeringer af taxiloven på nuværende tidspunkt, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Partierne har derfor aftalt, at næste evaluering af taxiloven først udarbejdes fire år efter lovens ikrafttræden, det vil sige i 2022. På det tidspunkt skal der blandt andet ligge en analyse af taxibetjeningen i landdistrikter.

Den taxilov, der nu er blevet justeret, blev forhandlet på plads i 2018, hvor transportministeren var Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.


Interesserede kan læse "Aftale om justering af taxiloven m.v." her:

Taxikørsel