NYHEDER 28. MAJ 2021 KL. 13:00

Rapport fra Danmarks Statistik: Adgangen til offentlig transport er både kort og lang

Af: kollektivtrafik

Danmarks Statistik har set på spørgsmålet: Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil? - og skrevet en rapport om svarene på spørgsmålet. Af rapporten fremgår det blandt andet, at tæt på 1 million mennesker i Danmark, der ikke har adgang til offentlig transport med faste stoppesteder eller stationer inden for 500 meter fra deres bopæl


I de større byer har den offentlige transport typisk et højt serviceniveau. Der er et tæt netværk af busser, tog, metro eller letbane. På landet er billedet imidlertid anderledes, og det kan øge behovet for en eller flere biler.


Som led i arbejdet med FN’s verdensmål er adgangen til offentlig transport fra alle bopælsadresser blevet beregnet. I den analyse, som Danmarks Statistik har gennemført, er disse data koblet med data om bilrådighed for at undersøge betydningen af offentlig transport for bilrådigheden. Analysen ser på, hvordan forskellige serviceniveauer af offentlig transport hænger sammen med andelen af familier, der råder over en bil.


Analysens hovedkonklusioner:


Interesserede kan hente rapporten "Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?" her:

Mobilitet