NYHEDER 13. OKT 2021 KL. 11:58

Rejseregler bliver normaliseret og forenklet

Af: kollektivtrafik

Et bredt flertal i Folketinget blev tirsdag enig om en aftale om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne. Samtidigt holder partierne fast i, at der fortsat er behov for et beredskab, som hurtigt og effektivt kan aktiveres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet, der kan true kontrollen over corona-epidemien i Danmark


Da størstedelen af den danske befolkning er færdigvaccineret, udgør corona-virus en mindre fare for befolkningen og samfundet. Dertil kommer, at vaccineudrulningen i Europa er fremskreden. De forhold betyder, at S-Regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om, at COVID-19-rejserestriktionerne skal afspejle de aktuelle forhold. Partierne er derfor blevet enige om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne.

Med aftalen normaliseres rejsevejledningerne, så corona-situationen i udlandet som udgangspunkt ikke længere afspejles i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er et logisk skridt hen imod normaliteten, hvor rejsevejledningerne afspejler den generelle sikkerhedssituationen i udlandet - og ikke corona-situationen.'

Med aftalen vil der også blive færre indrejserestriktioner. De tilbageværende indrejserestriktioner fokuseres på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

Rejsevejledningerne normaliseres fredag 15. oktober 2021. De nye indrejseregler træder i kraft fra mandag den 25. oktober 2021.


Partierne er blandt andet blevet enige om følgende:

Udrejse (gældende fra fredag den 15. oktober 2021):


Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

 
Epidemikontrol:Corona