NYHEDER 13. MAR 2022 KL. 08:00

Debat: God undersøgelse, forfejlet konklusion

Af: Lasse Repsholt

Det er godt at Kundetilfredshedsundersøgelse 2021 kortlægger kundernes syn på kollektiv trafik og ny mobilitet, men Wilke - der har udarbejdet rapporten for Rejsekort og Rejseplan A/S - drager en forfejlet konklusion.


Trafikselskaberne har gennemført – for fjerde gang – den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv transport 2021. Med over 12.000 besvarelser og et nationalt, tværgående fokus er den et vigtigt pejlemærke og værktøj for sektoren.

 

Dette års undersøgelse har – foruden de tilbagevendende spørgsmål – et særligt fokus på den samlede rejse og mulighederne for at kombinere rejsen med den kollektive trafik med el-løbehjul, delecykel eller delebil.  Her konkluderes det blandt andet….

 

 

Der tegner sig altså nogle muligheder. Men undersøgelsen konkluderer også….

 

 

Kollektiv Trafik Forum og Dansk ByplanLaboratorium har i en fælles webinarrække belyst erfaringer og potentialer med kollektiv trafik, ny mobilitet og byudvikling og vores foreløbige konklusioner stemmer én til én overens med svarene i kundetilfredshedsundersøgelsen. Det er ikke fra den ene dag til den anden at potentialet kan indfris, men mange af de kunder der har stiftet bekendskab med ny mobilitet er villige til at bruge det mere. DSB Kørmit konkluderer, at 64 pct. af brugerne er villige til fremadrettet at betale for den service, der i forsøgsordningen var stillet gratis til rådighed. Efter en forsøgsordning med Nordjyllands Trafikselskab og Frederikshavns Kommune erklærer 65 pct. af brugerne, at de somme tider vil benytte kollektiv trafik i kombination med løbehjul i stedet for deres sædvanlige befordring med bil.

En anden vigtig konklusion er, at der skal samarbejdes på tværs af trafikselskab, kommunen, regionen region, de lokale virksomheder og arbejdspladser og mobilitetsoperatørne for at det lykkes. Rejsekort & Rejseplan A/S spiller også en stor rolle. I første omgang (nu) ved integration af mobilitetsløsningen i www.rejseplanen.dk og senere ved at sikre en smidig og sømløs betalingsform i en MaaS-infrastruktur.

 

Derfor er jeg uforstående overfor den anbefaling og konklusion som Wilke drager på baggrund af undersøgelsen: ”Lejet el-løbehjul, delecykel eller delebil benyttes af et fåtal og er af lav interesse. Fokuser i stedet på at gøre rejseoplevelsen nem.”

Selvfølgelig skal rejseoplevelsen gøres nem, men ikke på bekostning af en målrettet indsats for give passagererne muligheder på tværs af kollektiv trafik og nye mobilitetsformer.

 

Det næste – og sidste - webinar i række afholdes på torsdag den 17. marts kl. 12.00 til 12.30. Tilmeld dig her: VOI - Mikromobilitet og multimodalitet

Kundetilfredshedsundersøgelse 2021 (Nordjyllands Trafikselskab)

 

Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik Forum

 

Rettelse 14/3: Det fremgik i den oprindelige udgave af debatindlægget, at det var Rejsekort og Rejseplan A/S, der havde draget konklusionen / anbefalingen. Det er retteligt analysebureauet Wilke, der har udarbejdet den uafhængige undersøgelse og på baggrund heraf har udarbejdet anbefalingerne. Undersøgelsen er betalt af Rejsekort & Rejseplan A/S.Fra Kollektiv Trafik Forum KTF Transmission Kundetilfredshed Mobilitet Trafikselskaber