NYHEDER 24. MAR 2022 KL. 09:00

Replik: Passagerundersøgelse og ny mobilitet

Af: Lasse Repsholt

Wilke svarer på debatindlæg om passagerundersøgelse og ny mobilitet og står ved sin konklusion. Konklusionen er baseret på svar fra 12.000 svarpersoner og ikke en snæver gruppe af forsøgspersoner.


Tak for dit gode debatindlæg, som rummer mange fine pointer. Du tager dog fejl på et punkt; At vi (Wilke) drager forfejlede konklusioner på baggrund af Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2021 som Rejsekort & Rejseplan A/S gennemfører på vegne af de kollektive trafikvirksomheder.

 

Kollektiv transport handler om vaner. Og om at bryde vaner. Så uanset, hvor godt tilbuddet om at kunne anvende løbehjul, elcykler mv. i forlængelse af den kollektive transportform er, bekræfter tallene i undersøgelsen, at det vil kræve en stor og vedholdende indsats for at få passagerne til at tage imod tilbuddet.

 

Det betyder, at begge tal om attraktionsværdien kan være rigtige. Forskellen, er at du refererer til tal fra undersøgelser, hvor respondenterne har prøvet mobilitetstilbud i forsøgsordninger. Vi drager vores konklusioner baseret på tal fra Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2021 med en repræsentativ stikprøve på 12.000 rejsende med kollektiv transport.

 

Høj eller lav interesse for El-løbehjul, delecykel eller delebil

Wilke konkluderer at ”Lejet el-løbehjul, delecykel eller delebil benyttes af et fåtal og er af lav interesse”. Konklusionen baserer sig på Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2021 , hvor 8% benytter el-løbehjul, delecykel og delebil i dag. I stikprøven er der 13-14% af passagererne der er interesserede i det.

 

I din artikel henviser du til to undersøgelser, hvor et væsentligt højere antal personer er interesserede i at bruge alternative mobilitetsløsninger. Det er positive resultater. Men du sammenligner æbler med pærer, når du stiller tallene op mod hinanden og konkluderer at Wilke konkluderer fejlagtigt. Dine resultater kommer fra en gruppe af forsøgspersoner, der har brugt el-løbehjul, delecykel eller delebil i en periode. Vores konklusioner bygger på en landsrepræsentativ undersøgelse blandt passagerer med kollektiv trafik.

 

Interessen er størst udenfor store byer og blandt højfrekvente rejsende

I den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2021 vil hovedparten af de rejsende gerne have, at det skal være nemmere at foretage en sammenhængende rejse med offentlig transport. Det kan bl.a. ske ved at tilbyde alternative befordringsmidler til rejsen. Den største interesse for el-løbehjul, delecykel og delebil er uden for de store bycentre, hvilket indikerer, at frekvensen og forbindelserne i den kollektive trafik spiller en rolle for efterspørgslen af disse transportmidler.

 

Pendlerne er mest interesserede

Det er værd at bemærke at den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2021 baserer sig på et større antal light users i den kollektive trafik end hvis man gennemførte undersøgelsen fysisk i tog/bus - eller i forsøgsordninger. Når man interviewer passagerer fysisk i toge og busser, vil man ofte interviewe flere heavy users end light users. Ser vi på interessen på tværs af rejsefrekvens, er heavy userne mere interesserede i at leje et el-løbehjul, delecykel eller delebil end light userne er. Forskellen mellem de to grupper er otte procentpoint. 19% af heavy userne er interesserede i at leje en delebil, mens det er 11% af light users. Denne forskel er signifikant.

 

Kendskab er afgørende

Som sagt handler kollektiv transport om vaner. Og om at bryde vaner. Og hvis det lykkes at etablere nye mobilitetstilbud og få passagererne til at bruge dem er der ingen tvivl om at det vil være et væsentligt bidrag til at gøre rejsen med kollektiv trafik nemmere.

 Fra Kollektiv Trafik Forum Kundetilfredshed Mobilitet Passagertal