NYHEDER 15. JUN 2022 KL. 10:19

Aarhus: Nyt spor ved letbanestop åbner for fire afgange i timen

Af: kollektivtrafik

Nyt spor ved letbanestop åbner for fire afgange i timen

Letbanetogene i Aarhus krydser efter anlægget af et krydsningsspor hinanden på Vestre Strandallé i Risskov. Letbanestoppet ligger på sporene til Grenaa, og krydsningssporet åbner for flere afgange. Eksempelvis øges antallet af afgange mellem Hornslet og Aarhus H efter sommerferien med fire afgange i timen i myldretiden


Arbejdet med at etablere en ny perron og krydsningsstation ved Vestre Strandallé blev afsluttet i foråret. Etableringen af krydsningsstationen, hvor to letbanetog kan passere forbi hinanden, har været nødvendig for at kunne øge antallet af afgange mellem Hornslet i Syddjurs Kommune og Aarhus H.

Frem til sommer kører Letbanen via Risskov med samme antal afgange som før anlægsarbejdet. Overgangsperioden skal sikre, at det nye anlæg fungerer optimalt og er klar til kvartersdrift fra august 2022.

 

 Letbaner/Metro