NYHEDER 21. NOV 2022 KL. 10:00

Webinar: Hvordan kan man omstille byen til mindre biltrafik?

Af: Lasse Repsholt

Mange taler om, at bilen skal være mindre dominerende i byerne. Men hvorfor er det så svært at gennemføre. Svensk forskning peger på svar og løsninger. Se webinar på fredag.


Mange byer og kommuner - også danske - arbejder i øjeblikket – både som del af deres mobilitetsplaner og deres klimahandlingsplaner – med at gøre byen mindre bilorienteret og øge brugen af aktive transportformer (gang og cykel) samt kollektiv trafik. Ofte når man dog ikke så langt som de oprindelige, politiske intentioner ellers lægger op til. Denne udfordring har forskerne Robert Hrelja og Tom Rye undersøgt i en svensk kontekst og besvarer spørgsmålene:

De to svenske byer Lund (120.000 indbyggere) og Eskiltuna (105.000 indbyggere) er omdrejningspunkt for arbejdet og analysen – udvalgt blandt 21 større svenske byer. Begge byer har erklærede, ambitiøse mål om at reducere biltrafikken, men den ene lykkes bedre end den anden. Hvorfor? Praksis, rutiner og vaner kombineret med tekniske og fysiske omstændigheder samt indgroede idéer og forventninger fastholder planlægningen i et bilorienteret spor (path dependency). Dette kan ændres gennem enten en langsom og gradvis italesættelse af andre muligheder i trafik- og byplanlægningen eller gennem mere gennemgribende og kontroversielle tiltag. Hvad virker bedst?

Webinaret er på engelsk .

Varighed: ½ time

Robert Hrelja, Associate Professor, Malmö Universitet

Tilmeld dig her

 Fra Kollektiv Trafik Forum KTF Transmission Trafikplanlægning