NYHEDER 3. AUG 2023 KL. 01:01

Bybusser kører ud i deres nye net i Aalborg fra på søndag

Af: kollektivtrafik

Bybusser kører ud i deres nye net i Aalborg fra på søndag

Fra søndag 6. august 2023 skifter busserne i Aalborg kommune til vinterkøreplanen, der omfatter en række større ruteændringer, som skal sikre, at byens busser også fremover kan dække behovet for kollektiv transport


Med det nye bybusnet vil det ifølge Aalborg kommune blive lettere og hurtigere at komme ind til Aalborg midtby, lettere at komme udenom byen uden at skulle skifte undervejs, og flere vil få kortere afstand til nærmeste stoppested.

- Vi ønsker en kommune med gode og effektive forbindelser, hvor bussen er et grønt alternativ til bilen. Et alternativ, som mindsker trængslen på vejene og dermed både er godt for bymiljøet og borgernes sundhed. Derfor er tiden nu kommet til at nytænke og udvikle det nuværende bybusnet i Aalborg, som efterhånden har 20 år på bagen, siger rådmand Per Clausen (EL) fra Klima og Miljø.

Ændringerne i 2023 er første skridt på vejen til en forbedring af det samlede bybusnet i Aalborg. De sidste ændringer sker i august 2024. Til den tid vil der være nye stoppesteder med gode ventefaciliteter for passagererne og visning af realtid for busserne. Ved endestationerne vil der være etableret nye vendebaner, så busserne kan vende forsvarligt. Samtidig kommer der toiletter og gode pausefaciliteter for chaufførerne på alle ruter.

Det nye bybusnet er udarbejdet med input fra borgerne samt data og statistik for, hvordan passagererne rejser med den kollektive transport i dag. Det tager desuden afsæt i Aalborg Kommunes kollektive trafikpolitik fra 2020. Politikken fokuserer på kollektiv transport for alle, sammenhængende mobilitet, at komme hurtigt fra A til B samt at være grøn og bæredygtig.

Ud over bybusserne og den kommende Plusbus består den kollektive transport i Aalborg Kommune af de nuværende servicebusser, lokalbusser, regionalbusser og Flextrafik samt tog. Der sker ikke ændringer i rutenettet for de øvrige bus- og togruter i kommunen i forbindelse med forbedringen af bybusnettet i Aalborg.

Interesserede kan se et kort med det nye bybusnet, som gælder fra søndag 6. august 2023, her:Mobilitet