Hvad er Kollektiv Trafik Forum?

Kollektiv Trafik Forum:

 • er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik.
 • har til formål at styrke dialogen mellem den kollektive trafiks parter.
 • er en netværksorganisation, som arbejder på grundlag af fælles interesser.

Medlemmerne er trafikselskaber, operatører, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og alle andre med interesse for den kollektive trafik.

 

Medlemmer

[Insert list]

 

 

Initiativudvalget

 

Kollektiv Trafik Forum ledes af Initiativudvalget:

 • Lasse Repsholt, Sektorchef, Dansk PersonTranport (formand)
 • Carsten Hyldborg, direktør, FynBus, 
 • Jens Boe Jakobsen, Business Development Director, Arriva Danmark
 • Eskil Thuesen, Ressourcedirektør, Trafikselskabet Movia
 • Kurt Lauridsen, sekretariatschef, Lokaltog A/S
 • Tony Bispeskov, informationschef, DSB
 • Jan Øhlenschlæger, afdelingschef, Aalborg Kommune
 • Henrik Severin Hansen, chefrådgiver, Danske Regioner

Suppleant:

 • Tim Valbøll, direktør, Umove A/S

 

 

Sekretariat og kontakt

c/o Maritime Development Center
Amaliegade 33, 2. sal
1256 København K
Tlf.: +45 7730 3300
mail@kollektivtrafik.dk

Sekretær:
Ida Leth
Tlf.: +45 2594 2236
il@kollektivtrafik.dk

Formand:
Lasse Repsholt,
Sektorchef hos Dansk Person Transport
Mob.: + 45 2047 8003
lre@dpt-dk.org

Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3231893474
CVR: 28 22 26 96