OKTOBER 2020
Torsdag 22. oktober
12:00-12:30 Ny passagerprognose for den kollektive trafik: Hvordan vender vi udviklingen?

Wilke har i august 2020 i en prognose estimeret det fremtidige passagertal i den kollektive trafik. Den tidligere prognose viste sig at ramme foruroligende præcist - hvad siger den nye prognose om passagernes forventninger?

Hvis ikke udviklingen bliver imødegået, kan corona være med til at forstærke den negative tendens, der allerede var i gang med flere biler, færre passagerer i den kollektive trafik og dermed en dårligere økonomi i den kollektive trafik.

Wilke vil derfor komme med bud på, hvad de vigtigste redskaber til at imødegå passagernedgangen er - og redskaber til at arbejde videre hos den enkelte aktør.

Webinarer varer ½ time til kl. 12.30. Der er 15 minutters oplæg og 15 minutter spørgsmål og diskussion

v. Henrik Andersen, Head of Public & Partner, Wilke

Tilmeld mig

Onsdag 28. oktober
12:00-12:30 Corona: Hvordan fastholder og genvinder vi passagerer under bølgegang?

Coronakrisen ramte i marts med markant tilbagegang i passagertallet. Så gik det bedre indtil først mundbind i den kollektive trafik og siden nye generelle restriktioner i samfundslivet lagde en dæmper på passagertallet. 

Hvordan kommer den kollektive trafik igennem en eventuel 2. bølge – eller bare generel bølgegang – samtidig med, at vi igangsætter en langsigtet indsats for at få passagererne tilbage i fuldt omfang (og mere). 

WElearn har identificeret fire adfærdsprofiler hos Fynbus’ kunder og har udviklet en værktøjskasse med ”win-back-faktorer”, der kan tages i anvendelse for at få passagerne tilbage i den kollektive trafik:

  • På kort sigt
  • På mellemlang sigt
  • På lang sigt

Henrik Dresbøll, CEO hos We Learn A/S fortæller om metoden bag studiet og de fremlagte anbefalinger.

Læs mere om studiet

Tilmeld mig

Torsdag 29. oktober
12:00-12:30 Keolis: Den kollektive trafik skal være et trygt sted at være for både passagerer og medarbejdere

Da coronakrisen kulminerede i marts og april 2020 var buschaufførerne blandt hverdagens helte, der var med til at sikre, at den kollektive trafik blev opretholdt under nedlukningen. Buschaufførens rolle er stadig vigtig rolle for at sikre tillid og tryghed blandt passagererne men dog ikke den samme i den tætte bybustrafik som på skolebusruten ude på landet. Samtidig skal han/hun skal have en sikker arbejdsplads. Hvordan er disse opgaver blevet løst hidtil, og hvilken rolle spiller busoperatøren og buschaufførerne i en fremtid, hvor COVID-19 stadig har tag i samfundet samtidig med, at udfordringerne med klima og trængsel stadig trænger sig på og kræver, at vi får passagerne tilbage i fuldt antal?

Keolis driver 450 busser og en letbane i Danmark. Hvordan har Keolis håndteret corona-krisen i samarbejde med trafikselskaberne hidtil, og hvordan håndteres de aktuelle udfordringer?

v. adm. direktør Peter Lanng Nielsen, Keolis

Tilmeld mig

NOVEMBER 2020
Tirsdag 3. november
12:00-12:30 EIT Urban Mobility – Innovation i den kollektive trafik

Den nyetablerede (Januar 2019) EIT Urban Mobility er et initiativ fra EU, der skal accelerere udviklingen af bæredygtige transportløsninger, som kan medvirke til gøre Europas byer til et rarere sted at være.

Organisationens mål er at fremme innovation og transformation og EIT Urban Mobility vil bl.a. forbedre livskvaliteten i byerne og reducere klimabelastningen fra vores mobilitet. Da COVID-19-epidemien ramte medførte det dog også et akut fokus på innovative løsninger som modsvar på de særlige udfordringer, epidemi og nedlukning har påført den kollektive trafik.

Hør på dette webinar mere om, hvad EIT Urban Mobility er for en størrelse og hvordan danske transportaktører kan bruge EIT Urban Mobility. Få blandt andet inspiration til innovative modsvar på coronakrisens påvirkning af passagerernes behov, ønsker og krav til den kollektive trafik.

v. Henrik Morgen, direktør for den nordeuropæiske del af EIT Urban Mobility (Innovation HUB North)

Tilmeld mig

Torsdag 12. november
12:00-12:30 NT og NaboGO. Samkørsel og kollektiv trafik i parløb for mere mobilitet, mindre trængsel og bedre klima

NT har længe været i transition fra trafikselskab til mobilitetsselskab, hvor paletten af transporttilbud løbende udvides. I maj 2020 - midt i coronakrisen - blev indgået et samarbejde med samkørselsplatformen NaboGO, der skulle sikre et øget mobililtetstilbud hos nordjyderne og mindske trængslen i myldretiden. Det grundlæggende rationale bag samarbejdet handler dog slet ikke om corona. Der kører mange biler rundt med kun én person og dermed masser af tomme sæder i Nordjylland,. Hvis de udnyttes bedre, mindsker man både trængsel og klimabelastning fra transporten samtidig med, at folk får et øget transporttilbud. Her – seks måneder senere - kører samarbejdet videre og de to parters ambitioner er ikke blevet mindre: ”Vi tror fuldt og fast på, at vi med en dansk opskrift bestående af partnerskaber, adfærdsændringer, digitalisering og omstilling til grønne drivmidler, kan skabe et nyt verdensklasseeksempel på grøn omstilling på linje med det, som Danmark har skabt på energiområdet,” skrev de den 29. september de i et åbent brev til Transportministeren og efterlyste en infrastruktur, der understøtter samkørsel.

Hør om erfaringer og planerne fra parløbet mellem NT og NaboGO, og hvordan du selv kan gøre brug af idéerne.

v. Thomas Øster, direktør i NT og Kasper Dam Mikkelsen, Co-founder, NaboGO

 

Tilmeld mig

Tirsdag 17. november
12:00-12:30 Prisvinderens foredrag - Forskningsprisen for kollektiv trafik 2020

Forskningsprisen for kollektiv bustrafik 2020 blev uddelt i oktober. Hør et foredrag fra den prisvindende forsker og få mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet.

Forskningsprisen uddeles hvert år til et videnskabeligt stykke arbejde indenfor kollektiv bustrafik, der har:

  • Akademisk kvalitet og originalitet.
  • Relevans for den kollektive bustrafik.

Læs mere på http://rafonden.dk/index.php/forskningsprisen/

 

Tilmeld mig

Forrige side   Næste side

SENESTE NYT