FEBRUAR 2022
Tirsdag 1. februar
12:00-12:30 Kørmit – en digital platform, som hjælper pendlere fra station til skrivebord

Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum stiller skarpt på mulighederne med mikromobilitet, kollektiv trafik og byplanlægning. Her er det andet arrangement i rækken.

Hvordan tester DSB en løsning på ’the last mile problemet’? Er der mere end 800 meter fra stationen til arbejdspladsen, så vælger de fleste bilen frem for toget, viser undersøgelser. Det vil DSB gøre noget ved. 

I 2021 har vi testet på seks forskellige stationer: Kildedal St., Måløv St., Malmparken St., Odense St., Aarhus H og Rungsted Kyst St. Her har vi været i tæt samarbejde med kommunerne for at stille pladsen til rådighed for både elløbehjul og elcykler. Deltagende virksomheder i testen her er: Demant, GN Store Nord, Tryg Forsikring, KMD, Siemens, WTC Ballerup, Ikea, og Rungstedgaard. Hørsholm Kommune tester med.

Kørmit er et led i DSB´s ambition om at øge mobiliteten. DSB’s tog er en del af løsningen til at lette trængslen på vejene og aftrykket på klimabelastningen.

Tilmeld dig på www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum

Læs mere www.koermit.dk

Julie Seung Hee Rømer, Product Manager i DSB Digital Labs, vil fortælle mere om testen, indsigterne derfra og hvorfor timingen er rigtig til at skabe flere partnerskaber på tværs.

Fredag 25. februar
12:00-12:30 El-løbehjul i Frederikshavn: En del af den kollektive trafik

Kan de meget omtalte elløbehjul kun bruges i de største byer, eller er det også et relevant værktøj for mobilteten i de mindre? Det har  Nordjyllands Trafikselskab undersøgt i Frederikshavn  - Danmarks 26. største by med cirka 23.000 indbyggere. Hør mere på dette webinar  med mobilitetsrådgiver Line Lund Kidmose.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fokus på at forbedre mobiliteten i Nordjylland og gøre det lettere for medarbejdere på virksomheder og elever på uddannelsesinstitutioner at benytte sig af kollektiv trafik til og fra arbejde eller uddannelse. NT har valgt at udvikle mobilitetspakker, der indeholder gode tilbud på vores kerneprodukter bus og tog, samkørsel samt el-løbehjul til og fra knudepunkter til arbejdspladsen eller uddannelsen.

I samarbejde med Frederikshavn Kommune og Voi (el-løbehjuls udbyder) har trafikselskabet gennemført et pilotprojekt i efteråret 2021, hvor el-løbehjul blev prøvet af som til-og frabringer løsning fra de største knudepunkter i Frederikshavn til udvalgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner i byen. Frederikshavn er en by med ca. 23.000 indbyggere og derfor en noget mindre geografi end andre byer, hvor man har gjort sig erfaringer med  løbehjul. I webinaret fortæller mobilitetsrådgiver Line Lund Kidmose om resultaterne fra pilotprojektet og kommer ind på, hvordan mikromobilitet i en mindre geografisk kontekst kan fungere som til- og frabringer løsning. 

Derudover evalueres på vores rolle som trafikselskab i dette projekt, samt hvordan vi ser mikromobilitet som en del af udviklingen af knudepunkterne i byen.

Line Lund Kidmose, Mobilitetsrådgiver i Nordjyllands Trafikselskab

Tilmeld mig

MARTS 2022
Onsdag 2. marts
12:00-12:30 Bedre pendling med mikromobilitet

Flere skal gå, cykle og bruge den kollektive trafik fremfor at bruge bilen, når de skal til og fra arbejde. Det handler om grøn omstilling, effektiv transport, mindre trængsel og om at gøre det attraktivt at være pendler til og fra erhvervsområderne. En dimension og en forudsætning er at byudvikle gamle erhvervsområder til bydele med liv, nye udtryk og nye funktioner.

Viatrafik har for Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby undersøgt potentialer og barrierer for at lade mikromobilitet fungere som til- og frabringerservice til de kommende letbanestationer i Gladsaxe Erhvervskvarter, når Letbanen åbner i 2025. Det indebar blandt andet en kvantitativ rejsevaneundersøgelse, en oplandsanalyse og en kvalitativ interviewundersøgelse med de ansatte i kvarteret samt screening af vej- og stinet m.m.

Webinaret giver indsigt i fremgangsmåden og resultaterne af den gennemførte analyse. Analysen er bl.a. baseret på en kortlægning af nuværende mobilitetsadfærd og - services i Gladsaxe Erhvervskvarter og indsamling af viden og erfaring fra ind- og udland med mikromobilitetsløsninger og -services, en oplandsanalyse, rejsevaneundersøgelse, interviewundersøgelse og screening af vej- og stinet i og ved Gladsaxe Erhvervskvarter. Et resultat fra undersøgelsen er, at 55 % af de ansatte i Erhvervskvarteret, svarende til ca. 7.900 ansatte arbejder uden for normal gåafstand af kollektiv trafik betjening. Analysen viser også, at mikromobilitetsservice kan øge passagertallet i erhvervskvarteret i Gladsaxe og at delecykler bedst kan udfolde potentialet.

Anbefalingen er, at den fysiske infrastruktur indrettes, så det er nemt, hurtigt og sikkert at færdes med mikromobilitetsløsninger mellem letbanestationerne og virksomhederne. Og at der etableres mikromobilitetshubs synligt og i få skridts afstand fra de kommende letbanestationer og ligeledes ved interesserede virksomheder. At der vælges én leverandør af mikromobilitetsservice. Og, at servicen integreres som en del af den kollektive trafik under DOT, så rejsekortet kan anvendes på den samlede rejse fra dør til dør.

Oplægsholdere: Anette Jerup Jørgensen, Via Trafik Rådgivning og Martin Kristian Kallesen, Via Trafik Rådgivning

 

Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium sætter på en række webinarer fokus på, hvordan vi kan udvikle mobilitetsbegrebet og styrke forståelsen af samspillet mellem byplanlægning, kollektiv trafik og andre mobilitetsformer.

Tilmeld mig

Mandag 21. marts
08:30-16:00 Konference: Fremtidens Transport 2022

Transportøkonomisk Forening er igen gået sammen med seks andre foreninger om at arrangere en strategisk transportkonference – igen under navnet ”Fremtidens Transport”. Konferencen holdes mandag den 21. marts 2022 i Ingeniørernes Hus.

 

Temaet for dette års konference er ”Når Danmark den grønne transport i tide? ”

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem IDA Trafik og byplan, ITS Danmark, KL, Dansk Vejforening, DI Transport, Danske Regioner og Transportøkonomisk Forening.

Konferencen består af indledende oplæg i løbet af formiddagen, og efter frokost vil der være tre opdelte sessioner samt afsluttende debat i plenum og så selvfølgelig masser af mulighed for at netværke.

Se det foreløbige program her.

Osten og hullerne
Det er den brede politiske aftale om infrastrukturen samt køreplanen for et grønt Danmark, der sættes under lup – for det gode og for det det mindre gode. Heraf den sansenære overskrift ”osten og hullerne”, som kommer igen flere stedet i programmet.

Og så er der ”Post Corona”, ”Sammenhæng i transportsystemet” samt ”Ladeinfrastruktur” på programmet i eftermiddagens opdelte sessioner.

Det hele slutter med en politisk paneldebat.

Konferencen ”Fremtidens Transport”, den 21. marts 2022 kl. 08.30 - 16.00 i Ingeniørhuset i København.
Pris 1.295 kr. inkl. morgenbrød, frokost, snacks og networking.
For studerende er prisen 495 kr.

Tilmelding her

Forrige side   Næste side