NYHEDER 1. OKT 2021 KL. 12:35

Byplan, kollektiv trafik og mobilitet

Af: kollektivtrafik

Byplan, kollektiv trafik og mobilitet
Fremmøde på Vartov i København til session om mobilitet.

”Byplanlægningen og mobilitetsplanlægningen skal hænge bedre sammen, hvis vi skal nå vores mål om bæredygtige byer og bæredygtig mobilitet i hele landet.” Det var en konklusion, der stod meget klar, da Dansk Byplanlaboratorium tog fat på dette emne blandt flere andre på Årsmødet 2021, hvor foreningen i øvrigt kunne fejre sit 100 års jubilæum


Professor Malene Freudendahl-Pedersen indledte emnet i DR’s koncertsal med en opfordring til de 700 deltagere om  at bruge utopien som pejlemærke for nødvendige beslutninger i dag og mere konkret at gøre op med de seneste mange årtiers byplanlægning med bilen i centrum.

På en efterfølgende session arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum i fællesskab  - Bæredygtig mobilitet og udvikling i hele Danmark - blev det demonstreret med oplæg fra Mette Olesen, Aalborg Kommune, Jens Toudal Jessen, Trafikselskabet Movia og Malene Freudendal-Pedersen, Aalborg Universitet, at der kan tages både små og store skridt allerede i dag for at bevæge samfundet, byerne og borgerne frem til mere bæredygtig mobilitet. 

De cirka 75 byplanlæggere, kommunalpolitikere og andre fagfolk, der deltog i sessionen, blev udstyret med konkrete værktøjer til at styre sammenhængen mellem byplanlægning, kollektiv trafik og mobilitetsplanlægning - og stærkt opfordret og inspireret til at benytte forsøgsprojekter i første omgang i begrænsede perioder eller for begrænsede geografier for at sætte tingene i gang. 

En forsøgsordning kan vise at det, man ikke troede var muligt, pludselig bliver det. Omlægningen af Nørrebrogade i København blev brugt som et eksempel på sådan en proces.

 

 Byplanlægning