NYHEDER 25. SEP 2020 KL. 11:43

Debat:  Elbiler: Jo flere jo bedre?

Af: kollektivtrafik

Torsdag fremlagde S-Regeringen sit udspil til en mere bæredygtig vejtransportsektor, som yder sit bidrag til at nå det politiske mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Udspillet har udløst reaktioner på flere punkter. Blandt andet om målet for antallet af elbiler i 2030. Lasse Repsholt, der er formand for Kollektiv Trafik Forum kommer her med et par kommentarer


500.000, 750.000, 1.000.000 ingen højere? Vi taler selvfølgelig om målsætninger og ambitioner for elbiler på danske veje. Det skal blive interessant nok at se, hvor de politiske aftaler lander.

Til gengæld er det nervepirrende at konstatere:

  • at der er kommet flere og flere biler på de danske veje og udviklingen fortsætter.
  • at den samlede CO2-udledning fra bilparken og den national personbefordring spiller en marginal rolle i den aktuelle diskussionen. Der er slet ikke fokus på bestanden af fossile biler, kørslen og emissionerne fra dem.
  • at det er en meget beskeden ambition, der lægges for dagen på trods af, at det historiske ”klimamandat”, Regeringen fik ved Folketingsvalget i juni 2019. Med fare for at virke socialt blind og verdensfjern, er det altså ikke for meget at øge afgiftstrykket med 6.000 kr. om året i lyset af den generelle, faldende omkostningsudvikling for ejerskab og brug af bil se seneste 10 år.

Elektrificering af bilparken er en forudsætning for at reducere persontransportens klimabelastning. Men det er også en meget dyr måde at gøre det på. En større overflytning af passagerer fra bilen – uanset om det er en elbil, dieselbil eller benzinbil - til den kollektive trafik vil være en langt billigere måde. Der skal derfor ske forbedringer og nyinvesteringer i den kollektive trafik for at bringe os tættere på det politiske mål om 70% reduktion i 2030.

Læg mærke til den fart udrulningen af elbusser i Danmark er ved at tage. Hvad ville der ikke ske, hvis vi oven i købet fik flyttet en endnu større andel af vores transportarbejde over i de nye busser? Specielt i de større byer kan udviklingen accelereres yderligere med Bus Rapid Transit, der kan implementeres med en relativt kort tidshorisont og til lave investeringsomkostninger.

Uanset hvilken model for elbiler, man lander på bør følgende målsætninger derfor være gældende for en dansk, klimavenlig persontransport:

  • Vi skal have færre biler OG køre mindre i dem. De anvendte afgiftsværkstøjer i forhold til køretøjer, brændstoffer og anvendelsen skal understøtte og fremme denne udvikling
  • Der skal investeres i infrastruktur og drift i den kollektive trafik – både i byen og på landet – så det er både muligt og attraktivt for danskerne leve op til punkt 1


Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik ForumBæredygtighed Debat