NYHEDER 30. SEP 2021 KL. 09:59

Skattestyrelsen om 2016 og 2017: 439 ud af 1.444 personer havde Uber-indtægter og modtog samtidig offentlige ydelser med urette

Af: kollektivtrafik

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet Folketingets Beskæftigelsesudvalg en orientering om en undersøgelse af muligt socialt bedrageri i 2016 og 2017 blandt borgere i Danmark, der i årene havde indtægter fra Uber. Ifølge undersøgelsen fra Skattestyrelsen har 1.498 borgere i Danmark haft indtægter fra Uber i 2016 og 2017 og også modtaget offentlige ydelser. Uber lukkede i Danmark i 2017


Skattestyrelsen har færdigbehandlet 1.444 af de 1.498 sager. I 439 sager er endt med et krav om tilbagebetaling af et samlet beløb på 18,7 millioner kroner. 104 sager er endt med en politianmeldelse af den pågældende Uber-chauffør.


Set i forhold til det samlede antal færdigbehandlede sager havde 30 procent af de undersøgte Uber-chaufførerne i 2016 og 2017 modtaget offentlige ydelser samtidig med, at de havde indtægter fra Uber.


En undersøgelse for indkomstårene 2014/2015 viste, at 25 procent af de undersøgte Uber-chauffører , der både havde Uber-indtægter og modtog offentlige ydelser i 2014 og 2015, modtog ydelserne fra kommuner eller A-kasser med urette.


Fakta om Skattestyrelsens undersøgelse:
Skattestyrelsen har sendt de 1.498 potentielle sager om socialt bedrageri blandt Uber-chauffører til henholdsvis:

  • Kommunerne (534 sager)
  • Udbetaling Danmark (102 sager)
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (397 sager)
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (465 sager)


1.444 sager er afgjort. Ud af disse er der i 439 sager truffet afgørelse om tilbagebetaling af et samlet beløb på omkring 18,7 millioner kroner. I 104 sager er der også tale om en politianmeldelse.


Kommunerne:
Kommunerne har modtaget i alt 534 sager fra Skattestyrelsen. Ud af de i alt 534 sager er 480 sager afsluttet, mens 54 sager fortsat behandles. I 221 af de 480 afsluttedesager er der opgjort tilbagebetalingskrav på i alt 12,6 millioner kroner. Det svarer til, at Uber-chauffører i 46 procent af tilfældene havde modtaget ydelser med urette. Kommunerne har endvidere sendt  63 sager til politiet.


Udbetaling Danmark:
Udbetaling Danmark har modtaget i alt 102 sager fra Skattestyrelsen, hvor Udbetaling Danmark i 2016-17 har udbetalt ydelser, og hvor personen samme år har haft en indtægt som Uber-chauffør. I 6 af 102 sager er opgjort et samlet tilbagebetalingskrav på 59.000 kroner.


Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har modtaget i alt 397 sager fra Skattestyrelsen, hvor Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i 2016-17 har udbetalt ydelser (statens uddannelsesstøtte) og hvor personen samme år har haft en indtægt som Uber-chauffør. I 50 af de 397 sager er der opgjort tilbagebetalingskrav på i alt 1,5 millioner kroner.


A-kasserne:
Skattestyrelsen har videresendt 465 sager til A-kasserne, hvor A-kasserne i 2016-17 har udbetalt ydelser, og hvor personen samme år har haft en indtægt som Uber-chauffør. I 162 ud af disse 465 sager er opgjort et samlet tilbagebetalingskrav på 4,5 millioner kroner, hvilket svarer til, at Uber-chauffører i 35 procent af sagerne havde modtaget ydelser med urette. Endvidere har A-kasserne pålagt 24.838 timers karantæne og indgivet politi-anmeldelsen i 41 sager.Taxikørsel