NYHEDER 25. NOV 2021 KL. 17:00

Ændringer i taxibekendtgørelsen er sendt i høring

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring. Høringsfristen er fredag 3. december. Formålet med bekendtgørelsesudkastet er først og fremmest at foretage de nødvendige ændringer som følge af forslag til lov om ændring af taxiloven - Dokumentationskrav til brug for tilsyn og danskkundskaber for chauffører, gebyrer samt overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel med videre


I bekendtgørelsesudkastet foretages der med afsæt i lovforslaget ændringer vedrørende sprogkrav, dokumentation til brug for tilsyn og dispensation fra tidspunktet for opfyldelsen af taxilovens paragraf 10 om løn- og arbejdsvilkår. 

Ændringerne forudsætter, at lovforslaget vedtages og træder i kraft med virkning fra lørdag 1. januar 2022.

Herudover ønsker Færdselsstyrelsen at præcisere en række bestemmelser i taxibekendtgørelsen. Det gælder eksempelvis, hvilke oplysninger Færdselsstyrelsen kan indhente fra politiet og skatteforvaltningen til brug ved bedømmelsen af taxilovens krav til vandel, god skik og gæld til det offentlige.  

Herudover præciseres kørselskontorets pligter og strafbestemmelsen, og der foretages ændringer i  helbredskravene i taxibekendtgørelsens bilag 1.
 
Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.
 
Høringsfristen er fredag 3. december 2021 og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft lørdag 1. januar 2022.


Interesserede kan læse mere om udkastet til den nye bekendtgørelse på Høringsportalen her:Taxikørsel