NYHEDER 21. MAJ 2021 KL. 21:00

Alle Aalborgs busser bliver elektriske fra august næste år

Af: kollektivtrafik

Aalborg bliver den by i Danmark, der laver den største omstilling af den kollektive trafik til miljøvenlige el-busser på én gang. NT og Aalborg Kommune har afsluttet udbuddet af Aalborg bybusser, og resultatet er, at samtlige busser omstilles til el fra august 2022. Omstillingen er samtidigt et stort skridt i retning af omstillingen af den samlede kollektive trafik i Nordjylland til mere CO2-neutral drift


Udbuddet omhandler alle bybusser i Aalborg inklusiv busserne på den nye Plusbus-rute, der begynder at køre i foråret 2023. Samlet set er der tale om 110 nye elbusser, som løbende kommer på gaden fra august 2022. På Plusbus-strækningen vil de nuværende busser dog køre videre, indtil de nye Plusbusser indsættes i foråret 2023. 
 
 
NT og Aalborg Kommune fremhæver, at udbuddet har vist, at miljøhensyn og økonomi kan køre hånd i hånd. Udover den totale omstilling af den kollektive trafik i Aalborg til miljøvenlige busser, sparer den nye kontrakt Aalborg Kommune for 8,4 millioner kroner årligt i forhold til den nuværende kontrakt. 
 
 
De nye Plusbusser bliver 24,8 meter lange treleddede elbusser med ind- og udstigning af alle døre. El-busserne bliver de længste i Danmark, og Aalborg er blandt de første i Europa til at indkøre så lange busser udelukkende drevet af el. Plusbus-ruten bliver et selvbetjeningsmiljø, hvor kunderne enten køber en billet i NT's billetapp eller tjekker ind med Rejsekort på check-in standere på selve stoppestedet, som man eksempelvis kender det fra Letbanen i Aarhus og Metroen i København. 
 
 
- Resultatet af udbuddet af bybusserne i Aalborg er et stort skridt på vejen mod at realisere vores grønne strategi i NT. Sammen med regionen og de nordjyske kommuner arbejder vi målrettet på at omstille til grønne klimavenlige busser og forventer allerede i 2025, at mere end halvdelen af alle diesel busser i Nordjylland er udskiftet til nye klimavenlige busser, siger Nuuradiin Hussein (S), der er bestyrelsesformand i NT og medlem af byrådet i Aalborg Kommune.
 
 
Udover den store klima- og miljømæssige gevinst for Aalborg, betyder de nye elbusser også, at passagerne i byens busser vil opleve væsentlig mindre støj inde i bussen og ude i gadebilledet. 
 
 
- Det er fantastisk, at Aalborg som fjerde største by i Danmark laver total omstilling til miljøvenlige elbusser. Det vil give den kollektive trafik i Aalborg et historisk løft! Vi glæder os til at få de mange nye busser på gaden, og håber, at aalborgenserne tager godt imod dem, siger Mads Duedahl (V), der er rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. 
 
 
Flere kundevendte fordele ved de nye elbusser 
De 110 nye el-busser er specificeret ud fra resultatet af den kundedrevede proces om indretningen af fremtidens bus, som NT gennemførte i 2019. Resultaterne af denne proces, hvor kundeønsker blev lagt frem, er efterfølgende blev indarbejdet i alle nye kontrakter. I de nye el-busser i Aalborg vil man som passager derfor opleve en række nye tiltag: 
 • Mere lys og moderne indretning af bussen med bl.a. USB-strømudtag
 • Større flexarealer med plads til barnevogne, kørestole og mulighed for at tage cyklen med
 • Moderne klimaanlæg
 • Videoovervågning for større tryghed for kunder og chauffører
 • Mulighed for at betale med elektroniske betalingsmidler som for eksempel Dankort og MobilePay
 • Mindre støj - både inde i bussen og i gadebilledet
 • Miljømæssige gevinst lokalt, da el-busserne hverken udleder CO2 eller skadelige partikler
 
De nye busser bliver alle i NTs nye design, der har fundet inspiration i den nordjyske natur, kysten og det særlige lys, der findes i Nordjylland. Farverne er lyseblå, gul og sandfarvet 
 
 
Ny partner på driften af bybusserne i Aalborg 
Den nye kontrakt på driften af bybusserne i Aalborg er indgået med selskabet Tide Bus Danmark, som dermed bliver ny partner i NT-regi. Kontraktens længde er på 10 år med mulighed for forlængelse, hvis der leveres en tilfredsstillende kvalitet til kunderne. Som noget nyt har NT indføjet krav til yderligere uddannelse af chaufførerne, og så har parterne forpligtiget hinanden til at lave partnerskabsprojekter omkring fælles mål såsom flere kunder og øget kundetilfredshed. 
 
 
Tide Bus har været på det danske marked siden 2008 og har i dag omkring 1.000 ansatte i Danmark, hvor selskabet blandt andet udfører dele af buskørslen i Midt- og Sydjylland. Fra sommeren 2021 starter selskabet drift af el-busser i henholdsvis Esbjerg og Herning og tilsvarende i Næstved fra 2022. 
 
Moderselskabet har hovedsæde i Norge, hvor Tide Bus har over 5.000 ansatte. 
 
 
Fakta om udbuddet i Aalborg:
 • Udbuddet i Aalborg omfatter alle bybusser og busser på Plusbusruten - i alt 110 busser 
 • I alt er der udbudt ca. 295.000 køreplantimer årligt, hvilket er over en trediedel af NT's samlede buskørsel
 • Den udbudte kørsel omfatter 13 plusbusser, 87 bybusser og 10 dubleringsbusser. Alle busser inklusiv reservebusser vil køre på el og blive opladet på et nyt busdepot i Aalborg Øst
 • Kontrakten på elbusserne vil have en samlet værdi på 2,3 milliarder kroner over kontraktiden på 10 år. Den vil  være den hidtil største kontrakt på el-busser i Danmark