NYHEDER 26. APR 2024 KL. 13:42

Analyse af vigespor på Svendborgbanen sender idéen ud på et sidespor

Af: kollektivtrafik

Med Infrastrukturplan 2035, der blev lagt af et bredt politiske flertal i Folketinger i juni 2021, blev det besluttet at undersøge muligheden for at forbedre driften på jernbanen mellem Odense og Svendborg ved at etablere vigespor. Trafikstyrelsen har gennemført første del af undersøgelsen, en strategisk analyse, som siden efteråret har været drøftet med lokale parter på Fyn. Resultaterne af analysen viser, at der er få gevinster ved at etablere et vigespor på strækningen


På baggrund af drøftelserne og resultaterne fra analysen har forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 besluttet ikke at sætte gang i yderligere undersøgelser af vigespor på Svendborgbanen. Der er siden analysen blev sat gang i ændringer i køreplanen, som har haft en positiv effekt på kundepunktligheden. Derudover vil det nye signalsystem og kommende batteritog kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, passagerer på strækningen oplever med forsinkelser.

Der var afsat fem millioner kroner til yderligere analyser af vigespor på Svendborgbanen i infrastrukturaftalen.

Interesserede kan se analysen her:

 Tog og jernbaner