KTF Transmision
NYHEDER 22. JUN 2021 KL. 13:42

Organisationer i notat til Folketingets Transportudvalg: Hvis banesystemet var blevet behandlet med samme omhu som vejsystemet....

Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH Trafik, Klimabevægelsen, Cyklistforbundet og Jyder mod overflødige motorveje har sendt et notat til Folketingets Transportudvalg, hvor de peger på en række skævheder mellem investeringer i veje til biler på den ene side og i jernbaner og cykelstier på den anden side


NYHEDER 22. JUN 2021 KL. 12:59

Busserne i Assens på Fyn får nye stoppesteder

Assens Rutebilstation bliver sidst i juni nedlagt som en del af byomdannelsen af Assens og omlægningen af Søndre Ringvej. Busserne vil i stedet holde ved nye stoppesteder flere steder i det vestlige Assens


NYHEDER 21. JUN 2021 KL. 16:00

Dansk-tysk færgerederi får ny direktør

Onsdag 1. september tiltræder Carsten Nørland stillingen som administrerende direktør for Scandlines. Han efterfølger Søren Poulsgaard Jensen, som har ledet rederiet i de seneste ti år


NYHEDER 21. JUN 2021 KL. 15:00

Kunderne på Bornholmerfærgerne er blevet spurgt

Ny kundetilfredshedsundersøgelse viser, at passagererne på færgerne til og fra Bornholm, har været overvejende tilfredse med deres rejse i foråret


NYHEDER 18. JUN 2021 KL. 17:00

Aftale i EU: Busser kan undtages for vejafgift

I denne uge blev der opnået enighed mellem EU-Parlamentet og EU's Ministerråd om en politisk aftale om opdaterede regler for vejafgifter - det såkaldte eurovignetdirektiv. Direktivet skal tackle drivhusgasemissioner og andre miljøpåvirkninger, trafikbelastning og finansiering af vejinfrastruktur


NYHEDER 18. JUN 2021 KL. 15:00

Trafikken på vejene nærmer sig normalen

Antallet af biler på vejene nærmer sig niveauet fra før corona-virussen kom til Danmark. Passagererne i den kollektive trafik kommer ikke lige så hurtigt tilbage


NYHEDER 17. JUN 2021 KL. 12:56

Taxi-selskab sender el-taxier til Bornholm for at hjælpe ved Folkemødet

Selvom årets folkemøde på Bornholm afholdes i en noget anden form end vanligt, er der fortsat behov for ekstra taxier. I lighed med de foregående år får øens faste stab af taxier også denne gang assistance fra taxivognmænd på Sjælland. I de tre dage, begivenheden løber af stablen, vil el-taxier supplere Dantaxi Bornholms faste vognpark


NYHEDER 17. JUN 2021 KL. 12:11

DSB sætter en million orange-billetter til salg

Forud for sommerferien sætter DSB én million billige orange-billetter til salg for højst 99 kroner til rejser rundt i hele landet


NYHEDER 17. JUN 2021 KL. 10:25

Analyse fra Dansk Industri: Borgere i Danmark pendler længere og længere

I Danmark bliver der pendlet mere og længere. En pendler kørte i 2019 i gennemsnit 44 kilometer på en arbejdsdag, hvilket er 28 procent længere end i 2002. Det viser en ny analyse fra Dansk Infrastruktur, der er en brancheorganisation under Dansk Industri


NYHEDER 16. JUN 2021 KL. 22:22

Buslinjer i Guldborgsund og på Lolland går i grønt

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra en række buslinjer i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene. De to kommuner og Movia fejrer de nye elbusser søndag 20. juni.


NYHEDER 16. JUN 2021 KL. 18:00

KTF Transmission: Hvem tager bilen? Hvem tager bussen eller toget?

Kollektiv trafik skal have et højt serviceniveau for at lokke bilister til. Det fremgik af et webinar den 15. juni om en undersøgelse fra Danmarks Statistik om bilrådighed og serviceniveau i kollektiv trafik.


NYHEDER 15. JUN 2021 KL. 11:30

Nattoget kører igen efter syv års pause

Sidst på aftenen søndag 27. juni afgår det første nattog fra København efter en pause på syv år. Med den nye nattogsforbindelse kan man rejse, mens man sover. Når næste dag gryer, har toget bragt én frem til Berlins Hovedbanegård


NYHEDER 15. JUN 2021 KL. 10:30

Reklamebureau skal hjælpe med at markedsføre offentlig transport

DOT - Din Offentlige Transport, der er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet som omfatter al kollektiv transport på Sjælland og øerne, har skrevet under på en kontrakt med kommunikations- og reklamebureauet Advice. Bureauet skal støtte DOT med markedsføring og branding for at få passagerne tilbage efter corona-tiden


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 18:22

Rejsepas bliver sat til salg tirsdag

Med et Rejsepas til 399 kroner byder den kollektive trafik alle velkommen til at rejse Danmark rundt i otte sammenhængende dage. Det samlede antal rejsepas, der bliver sat til salg, er på 100.000. Med et rejsepas kan man frit rejse med bus, tog, letbaner, metro og lokalbaner i hele landet


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 14:00

Silkeborg kommune får ny kollektiv trafikplan med blandt andet Plustur

Fra søndag 27. juni indfører Silkeborg Kommune en ny kollektiv trafikplan, som skal garantere alle byer i kommunen et minimum af afgange, afhængig af byens størrelse. Busafgange med få passagerer bliver erstattet af Flexbus, der kun kører, hvis kunderne bestiller dem. Et nyt servicetilbud - Plustur, der er kendt fra andre regioner og enkelte kommuner i Midttrafiks område - bringer kunderne videre mellem stoppestedet og deres rejsemål eller udgangspunkt


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 13:33

Favrskov kommune får ny plan for den kollektive trafik

Midttrafik har i samarbejde med Favrskov Kommune udarbejdet en ny kollektiv trafikplan, der skal sikre buspassagerer i Favrskov kommune flere busafgange, et mere ensartet serviceniveau og adgang til en stribe fleksible kollektive trafikløsninger


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 13:00

Aftale på Christiansborg: Restriktioner i den kollektive transport lempes

Som led i den seneste aftale om genåbning er det besluttet, at kravet om mundbind fjernes for siddende passagerer og personale i busser og tog. Transportministeriet påpeger, at der stadig skal bruges mundbind ved ud- og indstigning og for stående passagerer


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 12:45

Færgeselskaberne kan gøre klar til sommerpakken

Som led i sommerpakken 2021 bliver det muligt for de danske indenrigsfærger og færgeruten Rønne-Ystad at tilbyde gående, cyklister og biler med handikapparkeringskort at rejse gratis i juli, august eller september. Trafikstyrelsen har i den forbindelse udsendt materialet om årets sommerpakkeinitiativ med gratis færgerejser til de deltagende færgeselskaber fra sidste års sommerpakke


NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 12:37

Aftale om økonomien i kommuner og regioner: Trafikselskaber får fuld kompensation for 2021

S-Regeringen, Danske Regioner og KL er blevet enige om at videreføre kompensationsmodellen for de regionale trafikselskaber for 2020, så den også gælder i 2021. Baggrunden er, at busser og tog har færre passagerer på grund af corona-restriktioner, hvilket igen påvirker de regionale trafikselskabers økonomi negativt


NYHEDER 9. JUN 2021 KL. 16:18

Trafikselskab i Sydjylland har lanceret ny webside

Sydtrafik, der står for den kollektive transport med busser i Syd- og Sønderjylland, har lanceret en ny web-side, der er udviklet til at vise sig fra sin bedste side på mobile enheder. Under udviklingsarbejdet har der været fokus på, at web-siden er tilgængelig for alle - også hvis man har en funktionsnedsættelse


NYHEDER 9. JUN 2021 KL. 16:02

Ekspresbus med færgeforbindelse åbner shuttle-rute

Kombardo Expressen, der startede i juli 2017 med en hurtigfærge-baseret hurtigbusrute mellem Aarhus og Købehavn, og som efterfølgende har udvidet sit rutenet med eksempelvis en rute mellem København og Rønne, udvider nu denne rute med en ny shuttlebus for på den måde at skabe mere plads til biler på hurtigfærgerne mellem Ystad og Rønne


NYHEDER 9. JUN 2021 KL. 15:07

El-busser kører billigere end dieselbusser

I denne uge skriver Sydtrafik under på et busudbud i Kolding Kommune, hvor der er kommet så gode bud fra busoperatørerne, at omstillingen til el-busser ender med at være billigere end de tidligere løsning med dieselbusser


NYHEDER 9. JUN 2021 KL. 14:36

Nyt partnerskab kan revolutionere uddannelse af buschauffører

Teknologi-firmaet SkanTech og uddannelsescentret UCplus, som blandt andet uddanner buschauffører, skal i løbet af de næste tre år udvikle et nyt digitalt uddannelseskoncept, der gennem intelligent software oplærer og korrigerer chauffører i deres kørsel - vel at mærke, mens de kører. Partnerskabet er etableret med udgangspunkt i et fælles ønske om at kombinere ny teknologi med dyb viden og erfaring i at uddanne buschauffører


NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 17:00

Sporrenoveringen af Østbanen går i gang

Et enigt regionsråd i Region Sjælland har besluttet at satte arbejdet med at renovere sporene på Østbanen skal sættes i gang. I den forbindelse bliver det omfattende arbejde sendt i udbud. Regionsrådet har en forventning om, at Folketinget som lovet vil sikre finansieringen


NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 15:49

Investeringsfond skyder 10 millioner kroner i brint-virksomhed i Aalborg

Den aalborgensiske virksomhed Blue World Technologies, der arbejder på at etablere en produktion af methanol-brændselsceller, der kan trække energi ud af brint og omdanne den til elektricitet, som så kan drive en el-motor i eksempelvis en bus, personbil eller lastbil, har fået tilført 10 millioner kroner som kapital fra Danmarks Grønne Investeringsfond


NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 15:44

Ladeløsning til opladning af el-taxier vækker opsigt i udlandet

Udenlandske journalister, der beskæftiger sig med grøn omstilling har i de disse uger blikket rettet mod et nyt dansk intiativ. Et initiativ, der tilbyder en løsning på de udfordringer et voksende behov for opladning af de stadig flere el-taxier i København har medført


NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 15:18

Banedanmark kan gøre hovedbanegård klar til el-tog på tre år

Sammen med et nyt digitalt signalsystem, sporfornyelse og længere perroner står Aarhus H overfor en teknologisk og trafikal opgradering. Ved at samle projekterne i en helhedsløsning kan arbejdet gennemføres på tre år fra 2024 til 2027. En supplerende VVM-undersøgelse, der knytter sig til projektet, sendes nu i offentlig høring


NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 10:18

Politisk aftale åbner for billige rejser og gratis færger i sommerferien

Der er indgået politisk aftale om en sommer- og erhvervspakke for 2021. Den betyder blandt andet, at det igen i år bliver muligt at rejse billigt med kollektiv transport og gratis med færger


NYHEDER 7. JUN 2021 KL. 15:00

Epidemiudvalgets flertal siger ja til transportministerens ønske om at forlænge restriktioner

Transportministeren har bedt Epidemikommissionen om at se på en række corona-restriktioner på transportområdet. Et flertal i Epidemi-udvalget har sagt ja til den efterfølgende indstilling fra transportministeren


Hent flere nyheder