KTF Transmision
En advarsel til trafikselskabernes ledelser og én til planlæggerne
NYHEDER 7. DEC 2022 KL. 12:00

Gå-hjem-møde En advarsel til trafikselskabernes ledelser og én til planlæggerne

To svenske transportforskere præsenterede udvalgte forskningsresultater på TØF’s og Kollektiv Trafik Forums gå-hjem-møde den 1. december 2022.


NYHEDER 7. DEC 2022 KL. 11:30

Sjællands kollektive trafik får 71 nye el-busser på vejene i december

12 kommuner samt Region Hovedstaden og Region Sjælland skifter en række diesel-busser ud med 71 el-busser her i december. Med de nye el-busser vil 25 procent af de busser, der kører for trafikselskabet Movia være emissionsfri. Movia har en målsætning om at nå fossilfri drift ved udgangen af 2030


NYHEDER 6. DEC 2022 KL. 14:30

Webinar: BRT (nu også) i købstæderne

Kan BRT løfte den kollektive trafik og skabe udvikling i de større købstæder? Ja, mener Movia og har udviklet et koncept, der løser denne opgave.


NYHEDER 6. DEC 2022 KL. 12:49

Letbane-økonomi i Hovedstaden er under pres

Byggeriet af Hovedstadens Letbane har i en længere periode været udfordret af den globale mangel på ressourcer, materialer, kvalificeret mandskab og stigende priser på råvarer, komponenter og jorddeponering, hvilket er blevet yderligere forstærket af krigen i Ukraine. Det betyder, at økonomien er kommet under et så stort pres, at det ikke længere er sandsynligt, at byggeriet kan gøres færdig inden for rammerne af det nuværende anlægsbudget


NYHEDER 6. DEC 2022 KL. 12:00

DSB kan nemt rekruttere kørende personale

Jernbanen har ikke personalemangel, tværtimod. DSB har nemt ved at tiltrække kvalificerede ansøgere til tre typer stillinger i togdriften: Lokomotivførere, bybaneførere og togførere. En større teknologisk ændring i S-togsdriften i Storkøbenhavn betyder introduktion af en nye medarbejderkategori, bybaneføreren.


NYHEDER 5. DEC 2022 KL. 11:57

Togudbud er annulleret

For godt to uger siden blev den spanske togproducent, CAF, udpeget som vinder af Lokaltogs udbud af nye batteritog til de sjællandske lokalbaner. Udbuddet omfattede 14 batteridrevne tog til de sjællandske lokalbaner. Under standstill-perioden har en af de forbigåede tilbudsgivere indgivet en klage over udbuddet til Klagenævnet for Udbud. Derfor har Lokaltog's bestyrelse besluttet at annullere udbuddet


NYHEDER 5. DEC 2022 KL. 11:16

Trafikselskabernes interesseorganisation har fået ny ansvarlig for sekretariatet

Lone Rasmussen, der tidligere har været hos Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet og socialdemokraterne i EU-parlamentet, har fået job som ansvarlig for sekretariatet i TID - Trafikselskaberne i Danmark


Carsten Hyldborg er gået på pension
NYHEDER 5. DEC 2022 KL. 10:23

Carsten Hyldborg er gået på pension

Carsten Hyldborg har sat varige aftryk i den kollektiv trafiksektor gennem fjorten konstruktive år som direktør for FynBus og fire år som formand for Kollektiv Trafik Forum.


Er pisk eller gulerod mest effektiv i byernes transportpolitik?
NYHEDER 5. DEC 2022 KL. 10:15

Webinar: Er pisk eller gulerod mest effektiv i byernes transportpolitik?

Gulerodsmetoder og en dialogpræget debat ser ud til at være det mest effektive, når kollektiv trafik, cykling og gang skal fremmes i byernes transportpolitik. Det er nogle af resultaterne af et forskningsprojekt udført af transportforskeren Robert Hrelja fra Malmø Universitet.


Jobbet som lokomotivfører er eftertragtet
NYHEDER 2. DEC 2022 KL. 12:00

Jobbet som lokomotivfører er eftertragtet

Mangel på lokomotivførere og togførere er som regel kortvarige og forårsaget af strukturelle forandringer såsom teknologiske forandringer eller overdragelse af togkørsel fra én operatør til en anden.


NYHEDER 2. DEC 2022 KL. 10:05

Rederi sætter fokus på usynlige handicap

Hvis man skal med en af Molslinjens færger - og har et usynligt handicap - kan man fra 15. december bære Solsikkesnoren, der er et symbol på usynlige handicap. Molslinjen har tilsluttet sig den række af virksomheder, der er en del af Solsikkeprogrammet med fokus på usynlige handicap


NYHEDER 1. DEC 2022 KL. 10:52

Undersøgelse blandt brugerne af letbanen i Odense: Tilfredsheden er høj - og der er plads til forbedringer

Over 3.900 har deltaget i en undersøgelse af, hvordan brugerne af Odense Letbane ser på byens nye kollektive transportform. Undersøgelsen blev gennemført i uge 43 og 44. Odense Letbane peger på, at selvom der ikke er tale om en videnskabelig undersøgelse med statistisk vægtet udvælgelse af respondenterne, giver undersøgelsen alligevelet fingerpeg om, hvordan letbanepassagerne oplever og bruger Odenses nye transportmiddel


NYHEDER 30. NOV 2022 KL. 13:13

Højesteret: Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom på grund af jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt. Det har Højesteret slået fast i en dom afsagt tirsdag 15. november


NYHEDER 30. NOV 2022 KL. 11:00

Taxametre og kontroludstyr fra før 2018 skal have lov til at blive siddende et år endnu

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport i høring frem til 5. december. Bekendtgørelsen vil forlænge en overgangsordning for taxa-metre og kontroludstyr


NYHEDER 28. NOV 2022 KL. 13:34

Letbane vil mangle tog et par uger endnu

Der er fortsat udfordringer for letbanen i Aarhus på grund af mangel på letbanetog. Manglen er opstået, fordi en del letbanetog ikke har været gennem et krævet eftersyn efter 500.000 kilometer på skinnerne


NYHEDER 28. NOV 2022 KL. 08:00

Chaufførmangel Den aktuelle chaufførmangel er et strukturelt problem

Det mener Ib Gregers Boers, direktør i og medejer af DitoBus, formand for Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) og medlem af bestyrelsen i DI Transport. Han efterlyser et mere moderne syn på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.


- Unge uden uddannelse er en vigtig men udfordrende gruppe at rekruttere til transportbranchen,
NYHEDER 25. NOV 2022 KL. 09:00

Chaufførmangel: - Unge uden uddannelse er en vigtig men udfordrende gruppe at rekruttere til transportbranchen,

siger Jesper Juul, direktør og indehaver i AMU-JUUL i Roskilde, som også opfordrer til et nyt syn på sprogkravene i transportuddannelserne.


NYHEDER 24. NOV 2022 KL. 10:25

Vejdirektoratet og FDM: Delebilisme kan give stor økonomisk gevinst

Vi behøver ikke alle sammen at eje en bil, og særligt i de større byer kan mange bilejere spare tusindvis af kroner om året, hvis de skifter til en delebil. Der er også fordele at høste i forhold til klimaet og trængsel, så længe delebilen ikke bliver valgt til på bekostning af at cykle eller bruge kollektiv trafik. Det er et af dagens budskaber, som Vejdirektoratet sender ud denne torsdag i november


NYHEDER 24. NOV 2022 KL. 08:30

Webinar: Hvordan får britiske kommuner bugt med transportens CO2-udledning?

CONCITO inviterer til DK2020-webinar om britiske kommuners arbejde med at nedbringe udledningen fra transporten.


NYHEDER 23. NOV 2022 KL. 18:37

Ukendt mand blev påkørt af tog i Odense V

Fyns Politi beder om hjælp til at få identificeret den mand, der tirsdag aften klokken 19:46 omkom, da han blev ramt af et tog ved togbroen over Kløvermosevej i Odense V


Hvor finder man fremtidens buschauffører?
NYHEDER 23. NOV 2022 KL. 12:00

Chaufførmangel: Hvor finder man fremtidens buschauffører?

Hidtil er det lykkedes for busbranchen at aktivere nye grupper for at rekruttere nye chauffører, men nu i 2022 er der ikke flere nye grupper at tage af. Beskæftigelsen er rekordhøj, og hele transportbranchen mangler chauffører. Her er nogle bud fra nogle af dem med skoen på – de skoler, der uddanner chauffører.


Koordinering af transportens klimaindsatser efterlyses
NYHEDER 23. NOV 2022 KL. 10:53

Webinar: Koordinering af transportens klimaindsatser efterlyses

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent hos tænketanken CONCITO, efterlyser bedre sammenhæng mellem de fire politiske niveauer for de mange tiltag til at nedbringe transportens CO2-udslip.


NYHEDER 23. NOV 2022 KL. 08:00

Ulykker på vejene: Studie kortlægger risici for chauffører

Ny undersøgelse fra NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - afdækker de store syndere, der kan få chauffører i lastbiler, busser og taxier til at ende i trafikuheld. Søvnighed er et typisk problem, men også distraherende mobiltelefoner og dårlig planlægning af arbejdstid og arbejdsindhold kan udgøre en risiko


NYHEDER 21. NOV 2022 KL. 10:00

Webinar: Hvordan kan man omstille byen til mindre biltrafik?

Mange taler om, at bilen skal være mindre dominerende i byerne. Men hvorfor er det så svært at gennemføre. Svensk forskning peger på svar og løsninger. Se webinar på fredag.


NYHEDER 18. NOV 2022 KL. 12:19

Region Hovedstaden: Den kollektive trafik skal være førstevalg for flere

Langt flere skal tage plads i de regionale tog og busser, hvis trængslen på vejene og belastningen af klimaet skal nedbringes. Derfor opretter Region Hovedstaden et opgaveudvalg på trafikområdet, hvor politikere fra kommuner og region sammen med borgere skal finde på løsninger, der kan gøre det lettere og mere attraktivt at bruge den kollektive trafik


NYHEDER 18. NOV 2022 KL. 01:00

Stigende priser påvirker trafikselskabs økonomi

De meget store prisstigninger i samfundet påvirker udgifterne til kollektiv transport væsentligt. Selvom kunderne i høj grad igen bruger bus og lokaltog på Sjælland efter corona-tiden fra marts 2020 til februar 2022, er trafikselskabet Movia's økonomi presset. Det viser forventningerne til Movia's regnskab for 2022


NYHEDER 17. NOV 2022 KL. 16:03

Flere letbanetog kørte over 500.000 kilometer - og over eftersynsgrænsen

Torsdag og fredag i sidste uge måtte Aarhus Letbane trække flere tog ud af drift på grund af mistanke om manglende eftersyn. Aarhus Letbane har nu en nærmere forklaring på situationen


NYHEDER 16. NOV 2022 KL. 07:23

42 elektriske lokomotiver er kommet på skinner

Alle de 42 EB-el-lokomotiver, som DSB bestilte hos Siemens for nogle år siden, er nu leveret. De første ankom i september 2020 og de sidste i september i år


NYHEDER 16. NOV 2022 KL. 07:14

Sporarbejder og køreplanændringer har presset punktligheden

Kundepunktligheden for DSB's fjern- og regionaltog har ligget under målet for årets første ni måneder. Det oplyser DSB i sin seneste kvartalsrapport. Årsagen er en kombination af Banedanmarks store spor- og signalarbejder hen over sommeren og en presset planlægningsproces som følge af mange ændringer af køreplanen


Hent flere nyheder