KTF Transmision
NYHEDER 13. OKT 2020 KL. 12:00

Rutebilstationen i Aarhus skal være køreklar i sensommeren 2021

Sidst i oktober 2019 blev dele af Aarhus Rutebilstation spærret af og bustrafikken på stationen lagt om og begrænset, fordi betondækket over rutebilstationens p-kælder var i fare for at bryde sammen. I slutningen af oktober i år går arbejdet i gang med at bryde p-kælderen under Aarhus Rutebilstation ned, fylde den med sand og etablere en ny, funktionsdygtig rutebilstation, som efter planen skal være køreklar i sensommeren næste år. Under hele anlægsperioden vil busserne fortsat køre og holde i området ved rutebilstationen


NYHEDER 12. OKT 2020 KL. 16:00

Aabenraa Kommune skærer i bybuskørslen

Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune har godkendt, at den kollektive bybustrafik i Aabenraa bliver skåret ned med virkning fra december. Det betyder blandt andet, at al kørsel i weekender og på helligdage nedlægges. Baggrunden er stigende udgifter til den kollektive bustrafik


NYHEDER 10. OKT 2020 KL. 08:00

Letbanetog kører først til Grenaa med halvtimesdrift i begyndelsen af 2022

Et krydsningsspor ved Trustrup på Djursland, der skal åbne for, at letbanetogene kan køre til og fra Grenaa hver halve time, er forsinket. Forsinkelsen skyldes især corona-situationen, men også nye og yderligere forudsætninger og krav fra leverandøren ASAL omkring produktion, test og installation


NYHEDER 9. OKT 2020 KL. 17:00

Støttekroner fra EU er på vej til jernbanen på Sjælland

Sund & Bælt A/S har sikret sig støtte fra EU til Femern Bælt-projektet på op til 29 millioner kroner til fase 2 af opgraderingen på de danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby. Støtten kommer efter, den endelige aftale er underskrevet


NYHEDER 8. OKT 2020 KL. 11:18

Trafikselskab forudser mangel på plads i busserne

- Hjælp os med at få plads til alle. Sådan lyder budskabet fra trafikselskabet Midttrafik, der står for den kollektive transport med busser, lokaltog og letbaner i Region Midtjylland. Baggrunden er, at Midttrafik forventer øget trængsel i myldretiden efter efterårsferien og appellerer derfor til de kunder, der har mulighed for at ændre mødetider eller aftaler, så de kan rejse uden for myldretiden, og dermed give plads til andre kunder, der ikke har samme mulighed


NYHEDER 8. OKT 2020 KL. 10:39

KTF Transmission: Med viden vindes passagererne tilbage

Hurtige og sikre rejser med høj regularitet og til en fornuftig pris. Det er traditionelt de vigtigste faktorer for at tiltrække og fastholde kunderne i den kollektive trafik. Med corona-krisen blev tilføjet en vigtig dimension i form af passagerernes reaktioner på COVID-19, smittefaren, regeringens restriktioner og anbefalinger samt trafikselskabernes tiltag i form af information, rengøring, hygiejne, begrænsning af trængslen med mere. Med andre ord: Forståelse af passagerernes adfærd er en nøglefaktor for at forstå, hvorfor nogle har forladt den kollektive trafik og, hvordan man vinder dem tilbage


NYHEDER 8. OKT 2020 KL. 10:26

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2019 er lagt frem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort den årlige sikkerhedsrapport på jernbaneområdet for 2019. Rapporten giver et overblik over udviklingen af jernbanesikkerheden på den danske jernbane


NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 21:00

FynBus og Assens Kommune indgår partnerskab, hvor sidste stop er klimaneutralitet

Flere passagerer i den kollektive trafik og flere grønne busser. Det er hovedingredienserne i det klimapartnerskab FynBus og Assens Kommune netop har indgået. Partnerskabet skal bidrage til Assens Kommunes kommende klimastrategi og FynBus’ strategi. Med underskriften forpligter begge partner sig til at arbejde for at nå Parisaftalens mål og blive CO2-neutrale senest i 2050.


Movia annullerer udbud af billetkontrol: Konkurrencen manglede
NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 18:39

Movia annullerer udbud af billetkontrol: Konkurrencen manglede

Movia har besluttet at annullere et igangværende offentligt udbud af en fireårig kontrakt på levering af billetkontrol i Movias busser på grund af manglende konkurrence. Beslutningen er taget efter, at kun én byder har indgivet tilbud.


NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 16:00

Grøn buspulje har fået 12 ansøgninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud fra den grønne buspulje til regionale busser og øer. Styrelsen vil efterfølgende vurdere de modtagne ansøgninger til de forskellige projekter


Comeback til kollektiv trafik efter - eller under - COVID-19?
NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 10:28

KTF Transmission: Comeback til kollektiv trafik efter - eller under - COVID-19?

COVID-19 skabte en ny virkelighed for den kollektive trafik. I marts blev samfundet lukket ned og folk blev frarådet at benytte den kollektive trafik. I maj og juni kom passagererne langsomt tilbage. Passagertallene tog et nyt dyk, da der blev indført krav om mundbind og yderligere ét, da øgede smittetal og restriktioner i løbet af september lagde yderligere en dæmper på passagerernes rejselyst


NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 09:44

Flexbiler kører på el

Mobilitetsselskabet Movia, der står for den kollektive bustrafik på Sjælland inklusiv Hovedstadsområdet og på Lolland-Falster, har sat to flextrafik-biler med el-motorer og batterier som energitank i drift


NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 06:00

Bliv klogere: NJS tilbyder to håndfulde gå-hjem-møder i oktober og november om jernbaner

Hvis man er sulten efter ny viden om kollektiv trafik på skinner, skal man vende blikket på NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, som tilbyder en strøm af gå-hjem-møder og webinarer om snart sagt alle aspekter af jernbane- og letbanedrift.


NYHEDER 6. OKT 2020 KL. 14:35

Status fra Københavns Kommune: Trafikken kører bedre - men der er plads til forbedringer

I 2014 satte København mål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus. Samlet set er målene blevet indfriet, men for enkelte ruter er der stadig udfordringer med fremkommeligheden for både busser, cykler og biler, viser en oversigt


NYHEDER 6. OKT 2020 KL. 13:45

Lufthavne og luftfartsselskaber kan søge støtte fra ny corona-ordning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner for en ny støtteordning til lufthavne og luftfartsselskaber, som et flertal i Folketinget bestående af S-regeringen, Venstre, Radikale, og Konservative har beslutte at oprette og bevillige penge til. Lufthavne og luftfartsselskaber kan søge om støtte til start- og passagerafgifter. Den første frist for ansøgning til ordningen er 16. oktober


NYHEDER 5. OKT 2020 KL. 20:57

KFT går online med KTF Transmission

COVID-19 har lagt mange begrænsninger for muligheder for at mødes til vores sædvanlige møder og konferencer. Derfor satser Kollektiv Trafik Forum nu på et nyt digitalt format: KTF Transmission


NYHEDER 2. OKT 2020 KL. 12:18

Digitalt signalsystem: Tog nummer 100 står klar

Banedanmark er nået i mål med tog nummer 100, som nu er klar til at køre med det nye signalsystem i intercity- og regionaltrafikken. Det betyder, at signalerne er rykket helt ind i førerrummet, hvilket mange lokomotivførere er glade for


NYHEDER 2. OKT 2020 KL. 12:06

Passagertallet i nordjysk lufthavn er en trediedel i forhold til sidste år

Siden genåbningen af Danmark tilbage i foråret har Aalborg Lufthavn måned efter måned oplevet et stigende antal rejsende. Tallene for september viser en lille tilbagegang i rejseaktiviteten specielt i den sidste halvanden uge af september. Ledelsen i Aalborg Lufthavn peger på, at det er et resultat af regeringens anbefalinger om at arbejde mere hjemmefra


NYHEDER 1. OKT 2020 KL. 11:17

Brancheorganisation for energileverandører: CO2-fortrængningskrav kan levere mere end S-Regeringen lægger op til

I sidste uge fremlagde S-Regeringen en plan for, hvordan landtransportområdet kan yde sit bidrag til en CO2-reduktion på 70 procent i forhold til 1990. En af måderne er at stille et CO2-fortrængningskrav. Idéen blev også fremført af organisationen Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces


NYHEDER 30. SEP 2020 KL. 20:37

Mælkebøttekortet skal gøre busrejsen nemmere for mennesker med demens

Odense Kommune har i samarbejde med FynBus udviklet et særligt tryghedskort til mennesker med demens. Kortet hedder Mælkebøttekortet og har til formål at gøre det mere trygt for mennesker med demens at tage bussen.


NYHEDER 30. SEP 2020 KL. 15:00

Passagertal.dk samler data og informationer om kollektiv trafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har åbnet websitet passagertal.dk, hvor alle kan finde data om alle dele af den kollektive transport: bus, tog, letbane og fly.


Hurtigfærger lægger snart til i ny færgeterminal
NYHEDER 30. SEP 2020 KL. 12:00

Hurtigfærger lægger snart til i ny færgeterminal

Tidligt morgen onsdag 11. november 2020 ventes den første bil at køre op ad rampen og ind på en af Molslinjens hurtigfærger i den nye færgeterminal, som er ved at blive gjort færdig i Aarhus Østhavn. Bilen bliver samtidig den første af halvanden million årlige biler, som fremover skal køre ad andre veje til hurtigfærgerne i Aarhus


NYHEDER 29. SEP 2020 KL. 17:21

Debat: Stop transportspild og gør det nemmere at rejse sammen

Kasper Dam Mikkelsen, der er Co-founder i samkørselstjenesten NaboGO har sammen med administrerende direktør i Nordjyllands Trafikselskab Thomas Øster, skrevet et åbent brev til transportminister Benny Engelbrecht, hvori de blandt andet peger på, at trængselsproblemerne ikke løses af, at bilerne kører på strøm


NYHEDER 29. SEP 2020 KL. 17:00

Rederi intensiverer kampen mod virus på alle sine færger

Som det første rederi i Danmark er Molslinjen blevet certificeret i kampen mod corona og andre vira. Certifikatet ”SafeGuard” er udstedt af Bureau Veritas, som er en af verdens største virksomheder inden for klassifikation og certificering


NYHEDER 29. SEP 2020 KL. 13:00

Letbane vil lette hverdagen for mange ældre

Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, vil den nye forbindelse på tværs af S-toglinjerne lette hverdagen for mange ældre, der får nemmere ved at komme rundt - eksempelvis til hospitalerne. Det påpeger ejerne bag letbanen, der er ved at blive anlagt langs med Ring 3 i Hovedstadsområdet


NYHEDER 29. SEP 2020 KL. 13:00

Coronastudie: En lille reduktion af trafikken giver store forbedringer på vejene

En beskeden reduktion af trafikken på de mest belastede motorveje vil føre til markante forbedringer af både fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Det viser nye analyser, som Vejdirektoratet har foretaget, blandt andet med hjælp af trafikdata fra de forårs- og sommermåneder, hvor en stor del af trafikken forsvandt fra det overordnede vejnet på grund af den nationale neddrosling som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus


Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren
NYHEDER 28. SEP 2020 KL. 12:00

Letbaner og byudvikling Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren

Byudvikling har været en integreret del af Hovedstadens Letbane siden projektet tog form for 10 år siden. Ti Kommuner, Region Hovedstaden og staten dannede samarbejdsprojektet LOOP City med det dobbelte formål at forbedre infrastrukturen og at fremme byudviklingen i Ring3-korridoren.


NYHEDER 25. SEP 2020 KL. 11:57

Taxierhvervet oplever atter et fald i efterspørgslen

Den seneste coronarestriktion, hvor restaurant- og cafélivet skal lukke klokken 22, rammer taxibranchen, som oplever, at kunderne bliver væk


NYHEDER 25. SEP 2020 KL. 11:43

Debat:  Elbiler: Jo flere jo bedre?

Torsdag fremlagde S-Regeringen sit udspil til en mere bæredygtig vejtransportsektor, som yder sit bidrag til at nå det politiske mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Udspillet har udløst reaktioner på flere punkter. Blandt andet om målet for antallet af elbiler i 2030. Lasse Repsholt, der er formand for Kollektiv Trafik Forum kommer her med et par kommentarer


Hent flere nyheder