KTF Transmision

Hvad er Kollektiv Trafik Forum?

Kollektiv Trafik Forum:

Medlemmerne er trafikselskaber, operatører, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og alle andre med interesse for den kollektive trafik.

 

Trafikselskaber   
BAT, Bornholms Trafikselskab www.bat.dk
FynBus www.fynbus.dk
Metroselskabet www.m.dk
Midttrafik www.midttrafik.dk
Movia www.movia.dk
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Sydtrafik www.sydtrafik.dk
   
Operatører  
Abildskou A/S www.abildskou.com
Arriva Danmark A/S www.arriva.dk
Ditobus Linjetrafik A/S www.ditobus.dk
DSB Passagertog www.dsb.dk
Flixbus www.flixbus.dk
Keolis Danmark www.keolis.dk
Lokalbus www.lokalbus.dk
Lokaltog www.lokaltog.dk
Metroservice www.metroservice.dk
Midtjyske Jernbaner www.mjba.dk
Nobina Danmark A/S www.nobina.dk
Nordjyske Jernbaner A/S www.nj.dk
Tide Bus Danmark A/S www.tidebus.dk
Umove www.umove.dk
Aarhus Sporveje-Busselskabet www.busselskabet.dk
   
Regioner  
Region Midtjylland www.rm.dk
Region Nordjylland www.rn.dk
Region Sjælland www.regionsjaelland.dk
Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk
   
Kommuner  
Esbjerg Kommune www.esbjerg.dk
Furesø Kommune www.furesoe.dk
Guldborgsund Kommune www.guldborgsund.dk
Hedensted Kommune www.hedensted.dk
Holstebro Kommune www.holstebro.dk
Randers Kommune www.randers.dk
Slagelse Kommune www.slagelse.dk
Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk
Aalborg Kommune www.aalborg.dk
   
Foreninger og organisationer  
Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/akt/
Dansk PersonTransport www.danskpersontransport.dk
Danske Regioner www.regioner.dk
DI Transport www.danskindustri.dk/brancher/di-transport/
Trafikselskaberne i Danmark www.trafikselskaberne.dk
   
Støttemedlemmer  
A-2 A/S www.a-2.dk
Adibus www.adibus.dk
COWI www.cowi.dk
Deloitte Consulting www.deloitte.dk
Epinion A/S www.epinion.dk
MAN Last og Bus www.bus.man.eu/dk/dk/index.html
Multiq www.multiq.com
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk www.passagerpulsen.taenk.dk
Scania Danmark A/S www.scania.com
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen www.tbst.dk 
Trapeze Software Europe A/S www.trapezegroup.dk
VDL Bus Danmark A/S www.vdlbuscoach.com/en
Via Trafik www.viatrafik.dk

 

Bliv medlem

Der er to typer medlemsskaber:

Medlemsfordele for medlemmer af Kollektiv Trafik Forum:

 

Kontingentsatser (DKK / år) for operatørselskaber

1-50 enheder DKK  3.200 + moms
51 - 200 enheder DKK  5.600 + moms
201 - 500 enheder DKK  8.000 + moms
Over 500 enheder DKK 12.800 + moms

Enheder: 1 bus= 1 enhed; 1 togsæt= 3 enheder
Busser og togsæt opgøres som drifts- eller kontraktmateriel excl. reservemateriel

 

Kontingentsatser (DKK / år) for kommuner, regioner og trafikselskaber

Trafikselskab under 100.000 indbyggere DKK  3.200 + moms
Trafikselskab under 100.001 - 750.000 indbyggere DKK  5.600 + moms
Trafikselskab under 750.001 -  1.500.000 indbyggere DKK  8.000 + moms
Trafikselskab over 1.500.000 indbyggere DKK 12.800 + moms
Metroselskabet DKK  3.200 + moms
Salgsselskab - paraplyselskab DKK  8.000 + moms
Region DKK  3.200 + moms
Kommune op til 75.000 indbyggere DKK  3.200 + moms
Kommune over 75.000 indbyggere DKK  5.600 + moms

 

Kontingentsatser (DKK / år) for foreninger og organisationer

Branche- og interesseorganisationer DKK 12.800 + moms
Arbejdsgiverforeninger og fagforbund DKK 12.800 + moms

 

Kontingentsatser (DKK / år) for støttemedlemmer

Støttemedlem - virksomhed DKK 3.200 + moms
Støttemedlem - personligt DKK    400 + moms
Støttemedlem - uddannelsesinstitution DKK     200 + moms
Støttemedlem - studerende DKK     800 + moms

 

Kontingentet fastsættes ved beslutning på årsmødet og opkræves én gang om året i januar

 

Initiativudvalget

Kollektiv Trafik Forum ledes af Initiativudvalget:

Suppleant:

 

Sekretariat og kontakt

c/o Maritime Development Center
Amaliegade 33, 2. sal
1256 København K
Tlf.: +45 7730 3300
mail@kollektivtrafik.dk


Formand:
Lasse Repsholt,
Sektorchef hos Dansk Person Transport
Mob.: + 45 2047 8003
lre@dpt-dk.org

Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3231893474
CVR: 28 22 26 96