NYHEDER 10. NOV 2021 KL. 17:00

Anlæg af en ny jernbane over Vestfyn går i gang

Af: kollektivtrafik

Anlæg af en ny jernbane over Vestfyn går i gang

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart. Sammen med motorvej E20 over Fyn vil strækningen, der bliver elektrificeret, udgøre en fælles transportkorridor


Den nye højhastighedsbane, der skal tages i brug i 2028, bliver cirka 35 kilometer lang og dermed 4 kilometer kortere end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn. Den mere lige linjeføring gør det muligt at køre op til 250 km/t med persontog, hvilket kan reducere rejsetiden på strækningen.

- Vi skal i gang med et stort og spændende projekt, der får stor betydning for togdriften i Danmark. Den nye bane over Vestfyn kommer til at følge Fynske Motorvej og indgår dermed i en samlet transportkorridor over Vestfyn, siger Janie Ipsen, der er projektchef i Vejdirektoratet og ansvarlig for anlægsprojektet.

Ambitionen om en kortere rejsetid er en del af den såkaldte timemodel, som er en vision om en times rejsetid mellem de store byer i Danmark - her mellem Odense og Aarhus. Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik.


To delprojekter

Det er en forudsætning for jernbaneprojektet, at en eksisterende naturgasledning på cirka 27 kilometer langs strækningen først bliver omlagt af Energinet. Sideløbende gennemfører Vejdirektoratet og Banedanmark geotekniske undersøgelser, arkæologiske forundersøgelser, opmålinger og ekspropriationer. 

- I første omgang starter Energinet sit arbejde med naturgasledningen, men naboer vil generelt opleve stigende aktivitet i området, når folk fra Vejdirektoratet og Banedanmark begynder på de indledende undersøgelser til jernbaneprojektet, siger Janie Ipsen.  

Når naturgasledningen er omlagt, begynder arbejdet med at anlægge den nye jernbane, som sammen med Motorvej E20 vil udgøre en transportkorridor over Vestfyn. 

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt, som både indebærer omlægning af naturgasledningen og anlæg af den dobbeltsporede højhastighedsjernbane. Energinet er anlægsmyndighed for omlægning af naturgasledningen, mens Vejdirektoratet i samarbejde med Banedanmark anlægger den nye jernbane.


Fakta om projektet:


  • Anlægsloven for projektet blev vedtaget i 2019. Som en del af Infrastrukturplan 2035 blev anlægsstart fremrykket fra 2023 til 2022
  • Budgettet for det samlede anlægsprojekt er på 4,9 milliarder kroner


Infrastruktur Tog og jernbaner