NYHEDER 2. JUN 2021 KL. 09:52

Undersøgelse: Bedre billetsystem kan give flere passagerer i bus og tog

Af: kollektivtrafik

Over halvdelen af de passagerer, der ofte bruger bus og tog, ville rejse mere, hvis billet- og takstsystemet var lettere at forstå. En undersøgelse fra IS IT A BIRD på vegne af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at færre og større zoner kan være en del af en løsning, der kan flytte passagerer fra bilerne til andre transportformer


Undersøgelsen viser blandt andet, at 56 procent af dem, der bruger kollektiv transport to-tre gange om ugen, vil bruge det endnu mere hvis billet- og takstsystemet bliver lettere at forstå. Samtidig vil 39 procent af dem, der primært bruger bilen, bruge bus og tog oftere, hvis det var nemmere at finde og købe den rigtige billet. 

Undersøgelsen består af både en kvalitativ og kvantitativ del for at få en større indsigt i, hvad der skal til for at komme af med de barrierer, som passagererne oplever. En af barriererne er, at de har svært ved at finde og købe den rigtige billet. 

- Vi kan se i undersøgelsen, at over halvdelen af passagerne har svært ved at gennemskue prisen på deres kort, og mange er i tvivl, om de snyder sig selv ved at købe en for dyr billet. Det skaber usikkerhed og kan få folk til at vælge bil i stedet. Så der er ikke tvivl om, at der er et stort potentiale for at tiltrække flere passagerer til mere bæredygtige transportformer, hvis det bliver nemmere at forstå billetsystemet og finde den rigtige billet, siger Helle Agerdal Olsen, der er politisk chef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. 


Grøn takstreform kan være på vej 
S-Regeringen har i sit udspil til infrastrukturforhandlingerne foreslået at lave et takstudvalg, som skal kigge på en reform af priserne i den kollektive tranport med det formål at flytte folk fra bilerne over i bus, tog og andre bæredygtige transportformer. 

Passagerpulsen håber, at udvalget vil tage undersøgelsens resultater og anbefalinger med i arbejde. 

- Vi er meget glade for, at regeringen foreslår, at der nedsættes et grøn takstudvalg. Ud over at se på priserne, bør udvalget komme med forslag til, hvordan vi får et billet- og takstsystem, som er mere simpelt og intuitivt. I dag er takstsystemet i Danmark meget komplekst for passagererne, fordi det består af hundredevis af zoner. Det er oplagt at se mod for eksempel Skåne, Stockholm eller Hamborg, hvor man har langt færre zoner, siger Helle Agerdal Olsen. 


Slå rejsesøgning og billetkøb sammen 
Det er ikke kun de mange zoner, passagererne har svært ved at finde rundt i. Passagererne har også svært ved at navigere i trafikselskabernes forskellige app'er og hjemmesider, når de vil planlægge en rejse og købe billet. Undersøgelsen anbefaler derfor, at der laves én samlet app, hvor passagererne kan søge og købe en billet på tværs af trafikselskaber. 

Det anbefales også, at rejsekortet automatisk giver passagererne den billigste pris på baggrund af deres rejsemønster. Helle Agerdal Olsen opfordrer både politikere og selskaber til at bruge undersøgelserne til at forbedre forholdene for passagererne.

- Mange forbedringer i den kollektive transport tager årevis, før de kan mærkes hos passagererne, fordi det handler om store anlægsinvesteringer. Når det gælder billet- og takstsystemet, kan ændringer i f.eks. apps og rejsekort derimod gennemføres relativt hurtigt. Der er allerede gode tiltag på vej, såsom arbejdet med at få rejsekort lagt over på en app. Politikere og selskaber bør dog sætte fart på at gøre billet- og takstsystemet mere brugervenligt, så passagererne oplever mærkbare forbedringer på kort sigt. Det er der brug for, hvis vi skal fastholde og tiltrække passagerer i den kollektive transport, til gavn for klima, miljø og trængselsproblemer, siger hun.


Om undersøgelsen: 
Resultaterne i rapporten bygger både på kvantitative og kvalitative undersøgelser. Formålet med undersøgelsen er at blive endnu klogere på, hvad passagererne mener, der skal til, for at billet- og takstsystemet bliver nemmere at forstå og bruge.
Nogle af de ændringer, der foreslås i undersøgelsen er: 

  • At man laver en samlet app, hvor man kan købe billetter på tværs af alle trafikselskaber 
  • At rejsekortet automatisk giver passagererne den billigste løsning baseret på deres 
rejsemønster
  • At zonesystemet bliver mere intuitivt ved, at man laver større og færre zoner 


Undersøgelsen kan hentes her:Mobilitet Passagertal