NYHEDER 12. MAJ 2020 KL. 10:02

Begrænsning i antal passagerer med fjernbusser bliver forlænget

Af: kollektivtrafik

Frem til 18. maj må fjernbusser maksimalt medtage halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til. Den midlertidige begrænsning, der blev indført 21. april og som nu er forlænget med en uge, skal dæmme op for spredning af coronavirus 


Begrænsningen gælder hver enkelt bus, på samtlige afgange og på den fulde rute. Begrænsningerne, der i første omgang gjaldt til 11. maj, gælder med forlængelsen indtil 18. maj 2020. 
 
Færdselsstyrelsen peger på, at begrænsningen af antal passagerer er med til at sikre, at fjernbusserne kan anvendes sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved overtrædelse vil tilladelsen til fjernbuskørsel blive tilbagekaldt, medmindre særlige forhold taler imod. 
 
Kontakt Færdselsstyrelsen ved for mange passagerer
Hvis man som passager i en fjernbus oplever, at der på noget tidspunkt på rejsen er flere end halvt så mange passagerer med, som der er siddepladser til, opfordrer Færdselsstyrelsen til, at man kontakter styrelsen på info@fstyr.dk.
 
Færdselsstyrelsen fører tilsyn
Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at belægningsbegrænsningen bliver overholdt. Det sker ved, at styrelsen stikprøvevis vil anmode fjernbusoperatører om oplysninger om bussen/busserne på en konkret rute, herunder belægningsprocent i den enkelte bus og en oversigt over antal solgte billetter med angivelse af på- og afstigningssted, samt oplysninger om den benyttede bus.
 
Oplysningerne skal udleveres til Færdselsstyrelsen straks, idet tilsynet skal dæmme op for spredning af coronavirus.
 
Mulighed for ophør af rute
For det tilfælde, at fjernbusoperatører finder det nødvendigt at afbryde betjeningen eller ophøre med én eller flere ruter på baggrund af den nuværende situation i Danmark, er det muligt at afbryde serviceringen af en rute midlertidigt eller fuldstændigt at ophøre med ruten.
 
Det kan ske i henhold til paragraf 7 i bekendtgørelse om rutekørsel, med henvisning til ganske særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19. Færdselsstyrelsen skal i så fald modtage besked om afbrydelse, genoptagelse eller ophør af en rute. Såfremt en fjernbusoperatør giver meddelelse om ophør af en rute, vil tilladelsen til fjernbuskørsel blive tilbagekaldt.
 
 
Ønsker operatøren senere at genoptage en ellers ophørt rute, skal der på ny ansøges om tilladelse til fjernbuskørsel ved Færdselsstyrelsen.
 


Corona Fjernbustrafik