NYHEDER 22. APR 2020 KL. 10:37

Bekendtgørelse om begrænset antal passagerer i fjernbusser kan læses på nettet

Af: kollektivtrafik

Fra tirsdag 21. april må fjernbusser maksimalt medtage halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til. Færdselsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse, hvor reglerne om begrænsning af antal passagerer i fjernbusser er opført. Bekendtgørelsen har en begrænset varighed


 

Begrænsningen af passagertallet blev indført tirsdag efter flere eksempler på fjernbusser, hvor passagertallet lå over 50 procent af kapaciteten og dermed ude af trit med hensigten i myndighedernes retningslinier for at forebygge spredning af corona-virus.

Fra 21. april og frem til 11. maj må der ved fjernbuskørsel på intet tidspunkt medtages mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til.

Belægningsbegrænsningen gælder for hver enkelt bus, på samtlige afgange og på den fulde rute.

Der må ikke på noget tidspunkt på en rute opstå en situation, hvor antallet af passagerer overstiger halv belægning i forhold til antallet af siddepladser i bussen.

Begrænsningen af antal passagerer er med til at sikre, at fjernbusserne kan anvendes sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis der sker overtrædelse af reglerne vil tilladelsen til fjernbuskørsel blive tilbagekaldt, medmindre særlige forhold taler imod.

Begrænsningen gælder indtil 11. maj, hvor bekendtgørelsen udløber.

Hvis man som passager i en fjernbus oplever, at der på noget tidspunkt på rejsen er flere end halvt så mange passagerer med, som der er siddepladser til, opfordrer Færdselsstyrelsen til, at man kontakter styrelsen.

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at belægningsbegrænsningen bliver overholdt. Det sker ved, at styrelsen stikprøvevis vil anmode fjernbusoperatører om oplysninger om bussen/busserne på en konkret rute, herunder belægningsprocent i den enkelte bus og en oversigt over antal solgte billetter med angivelse af på- og afstigningssted, samt oplysninger om den benyttede bus.

Oplysningerne skal udleveres til Færdselsstyrelsen straks, da formålet med tilsynet er at dæmme op for spredning af coronavirus.

Mulighed for ophør af rute
Hvis en fjernbusoperatører finder det nødvendigt at afbryde betjeningen eller ophøre med én eller flere ruter på baggrund af den nuværende situation i Danmark, er det muligt at afbryde serviceringen af en rute midlertidigt eller fuldstændigt at ophøre med ruten.

Det kan ske i henhold til paragraf 7 i bekendtgørelse om rutekørsel med henvisning til ganske særlige omstændigheder i forbindelse med corona-situationen.

Færdselsstyrelsen skal i så fald modtage besked om afbrydelse, genoptagelse eller ophør af en rute.

Såfremt en fjernbusoperatør giver meddelelse om ophør af en rute, vil tilladelsen til fjernbuskørsel blive tilbagekaldt.

Ønsker operatøren senere at genoptage en ellers ophørt rute, skal der på ny ansøges om tilladelse til fjernbuskørsel ved Færdselsstyrelsen.

Interesserede kan læse bekendtgørelsen her:

 Corona Fjernbustrafik