NYHEDER 4. JUN 2024 KL. 11:08

Bekendtgørelse skal give bedre mulighed for at rekruttere buschauffører

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsen har haft et udkast til en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Det centrale er, at Færdselsstyrelsen med den nye bekendtgørelse vil bedre mulighederne for at rekruttere buschauffører ved at sænke alderskravet


Ændringen betyder, at alderskravet for buschauffører, som kører international personbefordring, bliver sænket fra 23 år til 21 år, hvilket vil give virksomheder, som udfører international personbefordring, bedre muligheder for at rekruttere chauffører.
 
Udkastet har været i høring frem til 31. maj, og Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen kan træde i kraft søndag 1. juli 2024.
 
Interesserede kan læse mere på Høringsportalen, hvor man blandt andet kan se udkastet til bekendtgørelsen i sin fulde længde - klik her: