NYHEDER 3. JAN 2022 KL. 06:00

Beretning: 2021 i Kollektiv Trafik Forum

Af: Lasse Repsholt

Kollektiv Trafik Forum holder Årsmøde 2021 på tirsdag den 11. januar 2022. Her samles op på foreningens aktiviteter i 2021 med både talrige webinarer i foråret og et comeback for den årlige konference i oktober.


Beretning 2021

Kollektiv Trafik Forums Årsmøde 2021 – tirsdag den 11. januar 2022

Året 2021 sluttede som det begyndte. Med væsentlige smittebegrænsende restriktioner i samfundet, der lægger sit tunge åg på samfundet og herunder den kollektive trafik. COVID-19 gør tingene meget vanskelige for den kollektive trafik og har bestemt heller ikke gjort det lettere for Kollektiv Trafik Forum.

COVID-19 har også bevirket, at vi i år holder vores årsmøde med stor forsinkelse og desuden online, da vi ikke synes de aktuelle omstændigheder berettiger et fysisk møde. Forhåbentlig bringer foråret 2022 bedre vilkår.

Kollektiv Trafik Forums modsvar på begrænsningerne var i første halvår 2021 at holde dampen oppe med 17 webinarer i perioden 21. januar 2021 til 18. juni 2021 med i alt 1.033 deltagere. Hvert webinar var med ½ times koncentreret viden, hvor vi blandt andet berørte sammenhængen mellem kollektiv trafik og byplanlægning, kollektiv trafik og klima, bilfri byer, takster og priser i den kollektive trafik og verdensmålene. Mange tak til de mange oplægsholdere og aktive deltagere på webinarerne.

Samarbejdet med Transportøkonomisk Forening (TØF) fungerer godt – hæmmet af corona men med uformindsket engagement. Efter aflysningen af årets konference i 2020 var vi derfor glade for – under overskriften Klimakrav og coronaeffekter - at kunne samle medlemmer og kollegaer til Kollektiv Trafik Konferencen i Fredericia den 4. og 5. oktober 2021. Over 100 deltagere var med og gav positiv feedback. Vi vender tilbage i 2022 med et stærkt program, nye formater, på en central lokalitet og i de rette rammer.

www.kollektivtrafik.dk er stadig stedet hvor man hurtigt og effektivt kan danne sig overblikket over ugens gang i den kollektive trafik. Nyhedsbrevet udkommer hver uge med de 8 til 10 vigtigste nyheder fra ugen og portalen lever dermed op til vores ambition om at dække bredt i alle hjørner af sektoren. Hverken som medlemmer eller læsere skal I dog tøve med at give et tip, hvis der er noget der mangler i Nyhedsbrevet – skriv til redaktionen@kollektivtrafik.dk .

I KTF sætter vi stor pris på vores medlemmer der i bredde og omfang er uforandret gennem året 2021. Vi ønsker først og fremmest jeres flittige deltagelse i vores arrangementer, og at I og jeres medarbejdere betjener jer af www.kollektivtrafik.dk og nyhedsbrevet for at holde jer opdaterede. Det er dog også meget værdsat, når I tager kontakt med forslag til aktiviteter.

År 2022 kickstartes med nye webinarer. De første er allerede i kalenderen. Ligesom COVID-19 ikke har sluppet taget i samfundet, sørger vi også for at dele viden om, hvordan vi bedst håndterer den.

Dernæst genoptager vi samarbejdet med Dansk ByplanLaboratorium om aktiviteter og webinarer, der berører vores fælles interesseområde mellem kollektiv trafik, mobilitet, udvikling og vækst i landets byer og landdistrikter.

Årene 2020 og 2021 blev skelsættende for den kollektive trafik, hvor sektoren viste sit værd – trods enorme udfordringer - og fik stærk opbakning fra ejerne i kommuner, regionerne og Staten. Kollektiv Trafik Forum vil arbejde for at året 2022 bliver året, hvor vi med fortsat handlekraft og prioritering styrker den kollektive trafik rundt omkring i landet, så den forbliver omdrejningspunktet for bæredygtige mobilitet, vækst og udvikling lokalt, regionalt og nationalt.

Lasse Repsholt (Formand)

 

Dette er den skriftlige beretning, der fremlægges til godkendelse på Kollektiv Trafik Forums Årsmøde tirsdag den 11. januar 2022 kl. 10.00 til 10.30. Årsmødet afvikles online på Teams

 Skriv til lre@dpt-dk.org, hvis du ønsker at deltage i Årsmødet. Du vil modtage et link med mødeindkaldelsen.Fra Kollektiv Trafik Forum