NYHEDER 16. NOV 2021 KL. 13:00

Skattestyrelsen om kørselsfradraget i corona-tiden: Borgere i Danmark pendlede for tre milliarder kroner mindre i 2020

Af: kollektivtrafik

Corona-situationen påvirkede hverdagen i 2020 og betød blandt andetvæsentlig mindre transport til og fra arbejde. Skattestyrelsen har registreret et fald i kørselsfradraget på 3 milliarder kroner i 2020, hvor mange blev hjemsendt fra deres arbejde, fik lønkompensation eller blev arbejdsløse


Særligt befordringsfradraget, også kaldet kørselsfradraget, blev påvirket af de ændrede forhold. Feltet for kørselsfradrag, som omkring 1,2 millioner borgere i Danmark benytter hvert år, var det mest ændrede felt på forskudsopgørelsen i 2020, hvor der blev lavet over 800.000 ændringer. Det er knap 119.000 flere ændringer i feltet end i 2019, hvilket svarer til en stigning på 18 procent.

- Siden 2010 har det samlede årlige kørselsfradrag været støt stigende. Men fra 2019 til 2020 faldt det samlede kørselsfradrag fra knap 20 milliarder kroner til knap 17 milliarder kroner, som en direkte konsekvens af corona-påvirkning af danskernes dagligdag, forklarer underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen og oplyser, at faldet svarer til, at det gennemsnitlige kørselsfradrag pr. borger faldt med omkring 2.000 kroner fra 2019 til 2020. Tilsvarende tal for 2021 bliver først opgjort efter årets afslutning.

Faldet på cirka 3 milliarder kroner, som svarer til fald på 15 procent, betyder, at det samlede kørselsfradrag i 2020 lå på det laveste niveau siden 2012. Skattestyrelsens tal viser også, at der var færre skatteborgere, der gjorde brug af kørselsfradraget i 2020 end året før. Således benyttede ca. 1.157.000 borgere kørselsfradraget i 2019. I 2020 var det ca. 1.117.000 borgere.


Man er som borger i Danmark berettiget til kørselsfradrag, hvis man har over 12 kilometer til arbejde.