NYHEDER 5. JAN 2021 KL. 20:00

Bus og letbane medtager færre passagerer

Af: kollektivtrafik

Fra onsdag 6. januar vil Midttrafik's busser og letbanetog medtage færre passagerer end de gør i øjeblikket. Det sker på baggrund af de seneste restriktioner og afstandskravet på to meter. I busserne vil der være plads til cirka 25 i en almindelig bus, cirka 40 i en mellemstor bus og cirka 45 i en ledbus. Letbanen kører med en kapacitet, der svarer til antal siddepladser i toget. Det vil sige cirka halv kapacitet


Midttrafik går dermed tilbage til den kapacitet, der var gældende i foråret, da afstandskravet også var to meter.

Midttrafik opfordrer på det kraftigste kunderne til at respektere det tilladte antal passagerer og undlade at stige på en fyldt bus eller letbane. Trafikselskabet peger på, at app'en Midttrafik live er et godt værktøj til at se, om bussen er fyldt, inden den ankommer til stoppestedet.
Midttrafik peger også på, at chaufførerne har pligt til at lukke dørene eller køre forbi stoppesteder, hvis bussen er fyldt.


Overvågning af passagertal
Midttrafik forventer, at det tilladte passagerantal kan overholdes, men følger passagertallene tæt og sætter ind, hvis der kommer problemer på enkelte afgange. På nuværende tidspunkt har Midttrafik cirka 50 procent kunder i forhold til sidste år. Med de nye restriktioner og opfordringer til at blive hjemme, forventer selskabet, at passagertallene vil falde yderligere.


Midttrafik opfordrer til, at kunderne passer på hinanden og følger nedenstående råd:

  • Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, på stationer, i Letbanen og i bussen
  • Rejs uden for myldretiden, hvis du kan
  • Brug mundbind eller visir
  • Respekter det tilladte antal passagerer. Stig ikke på en fyldt bus eller letbane.
  • Betal ikke med kontanter, hvis du kan undgå det
  • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
  • Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
  • Vis hensyn, host eller nys i ærmet
  • Hav god håndhygiejne
  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer


Corona