NYHEDER 18. JUN 2021 KL. 17:00

Aftale i EU: Busser kan undtages for vejafgift

Af: kollektivtrafik

I denne uge blev der opnået enighed mellem EU-Parlamentet og EU's Ministerråd om en politisk aftale om opdaterede regler for vejafgifter - det såkaldte eurovignetdirektiv. Direktivet skal tackle drivhusgasemissioner og andre miljøpåvirkninger, trafikbelastning og finansiering af vejinfrastruktur


I aftalen har man bevaret det grundlæggende princip således, at EU-landene har mulighed for at anvende vejafgifter og brugsafgifter for forskellige køretøjsklasser såsom lastbiler, varebiler, rute- og turistbusser, minibusser og personbiler uafhængigt af hinanden. Aftalen betyder ligeledes, at EU-landene kan beslutte slet ikke at opkræve afgifter for busser, hvilket organisationen Dansk PersonTransport er godt tilfreds med.

Dansk PersonTransport har blandt andet igennem sin europæiske paraplyorganisation IRU arbejdet for at give medlemslandene frihed til selv at beslutte, hvorvidt der skal betales vejafgifter for busser.

Dansk PersonTransport mener, at det giver god mening at undtage busserne for vejafgifter, da busserne er et alternativ til privatbilismen. En bus med fuld belægning erstatter som minimum 20 personbiler. EU-Kommissionen og også EU-Parlamentet har dog længe været af den holdning, at såfremt et medlemsland vælger at pålægge tunge køretøjer vejafgifter, så skal det samme gælde for busser.