NYHEDER 28. SEP 2021 KL. 14:00

Busserne i Odense åbner dørene for cykler hele døgnet

Af: kollektivtrafik

FynBus’ bestyrelse har besluttet, at der ikke længere skal være adgang forbudt for cykler mellem klokken 7 og 9 i Odenses bybusser. Dermed kan man tage sin cykel med i FynBussserne i Odense hele døgnet - og det er fortsat gratis


De fynske buskunder har med visse tidsmæssige undtagelser kunnet tage deres cykel med i bussen i de seneste knap fem år, hvilket de har været  meget tilfredse med. Nu har FynBus fjernet de tidsmæssige undtagelser, der var i Odense, så man gratis kan tage sin cykel med i bybusserne i Odense hele døgnet

Muligheden for at man kan tage sin cykel med i busserne startede som et et-årigt forsøg i november 2016. Forsøget viste, at buskunderne på Fyn var meget glade for at have muligheden for at kombinere cykelturen med en busrejse.

Over de seneste fem år har FynBus i dialog med busselskaberne og deres chauffører justeret cykel-tilbuddet, så det er blevet mere fordelagtigt for kunderne. Sidste gang cykel-tilbuddet blev justeret var i juni sidste år, hvor spærretiden i de regionale ruter og bybusserne i Svendborg blev fjernet.

Nu er de sidste restriktioner fjernet, og det betyder, at man hele døgnet gratis kan tage din cykel med i bybusserne i Odense og Svendborg samt i de regionale ruter. Man kan fortsat ikke tage sin cykel med i lokal- og uddannelsesbusserne, samt i bybusserne i Middelfart og Nyborg.


Der er højst plads til to cykler i hver bus på samme tid
Der er ikke ændret på, hvor mange cykler der er plads til i bussen. Der kan stadig højst være to cykler - eller én kørestol, én rollator eller én barnevogn. 


Den passager, som er steget på først, har fortrinsretten.


Interesserede kan se rejsereglerne for cykler i FynBusserne her: