NYHEDER 2. MAR 2022 KL. 12:29

Busterminal i det centrale København er sendt i udbud

Af: kollektivtrafik

Vejdirektoratet udbyder nu opgaven med at anlægge en nye busterminal tæt ved Fisketorvet og Dybbølsbro Station i København. Terminalen vil komme til at give omkring 1,4 millioner buspassagerer fra ind- og udland en lettere, smartere og mere sikker rejse. Den nye busterminal, der forventes at kunne blive taget i brug i foråret 2023, skal på et normalt hverdagsdøgn kunne servicere op til 195 busser


Busterminalen kommer til at samle fjernbustrafikken til og fra Hovedstaden på én central placering, som ligger i tæt forbindelse med den øvrige kollektive trafik i form af S-tog, regionaltog og Metro.

- I Vejdirektoratet har vi siden 2020 arbejdet med planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale, og det er derfor en temmelig stor milepæl, at vi nu kan gå i udbud. Udbuddet markerer, at vi nu går i gang med næste etape af projektet - nemlig at finde den entreprenør, der skal udføre arbejdet i marken og få den nye busterminal bygget, siger projektleder Niels Arend Koefoed fra Vejdirektoratet.

Busterminalen kommer til at ligge under Dybbølsbro ved S-togsstationen Dybbølsbro Station mellem jernbanen og Carsten Niebuhrs Gade, hvor der er ved at blive opført en Ikea-forretning.

 

Interesserede entreprenører kan finde udbuddet på Vejdirektoratets udbudsportal. Vejdirektoratet planlægger at offentliggøre navnet på den valgte entreprenør i midten af april, og selve anlægsarbejdet forventes at kunne begynde til maj.

Vejdirektoratet er bygherre på projektet for Københavns Kommune, og når anlægget står færdigt, bliver busterminalen overdraget til Københavns Kommune. Den daglige drift af busterminalen vil blive varetaget af Movia.


Fakta om busterminalen:

Den nye busterminal, der forventes at kunne blive taget i brug i foråret 2023, skal på et normalt hverdagsdøgn kunne servicere op til 195 busser

Terminalen får:

  • 15 busholdepladser - 12 til 15-meter busser og tre til 18-meter busser
  • Taxiholdepladser, ”Kys & Kør-zone” og op til 200 cykelparkeringspladser
  • Elevator til Dybbølsbro og handicapparkeringspladser
  • Tydelig ”wayfinding” (skiltning) og trafikinformation på terminalområdet

Ved terminalbygningen bliver der opført ventefaciliteter, toiletter og mulighed for at indrette en kiosk.



Fjernbustrafik