NYHEDER 9. JUN 2022 KL. 11:32

Chefrådgiver i regionerne takker af

Af: kollektivtrafik

Henrik Severin Hansen, der er chefrådgiver i Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
hos Danske Regioner, har valgt at gå på pension 1. august 2022. I den anledning inviterer Danske Regioner til afskedsreception onsdag 29. juni


Danske Regioner vil gerne sige tak til Henrik Severin Hansen for hans store og mangeårige indsats for at skabe gode vilkår for udvikling af kollektiv trafik og mobilitet i regionerne og før det i amterne.

Afskedsreceptionen finder sted i Regionernes Hus på Dampfærgevej i København Ø om eftermiddagen onsdag 29. juni fra klokken 15. til klokken 17.

Henrik Severin Hansen har været hos Danske Regioner og i Amtsrådsforeningen i 24 år.

 



Navne