NYHEDER 19. NOV 2020 KL. 12:04

De fleste restriktioner lempes i Nordjylland

Af: kollektivtrafik

På baggrund af nye smittedata og resultater fra sekventeringen - analyse og registrering opbygningen af dna i arvemassen - af de positive corona-prøver, der viser en faldende tendens af minkvarianter i Nordjylland, vurderer myndighedernes Indsatsgruppe for Covid-19-håndtering, at de fleste lokale restriktioner i Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø kommuner kan lempes. På den baggrund har S-Regeringen besluttet at følge anbefalingen


Hovedparten af lempelserne vil være gælde fra torsdag, mens andre gælder fra fredag 20. november og andre igen fra mandag 23. november.

Fra 20. november:

 • Åbning af kollektiv trafik
 • Åbning af kultur- og fritidsliv
 • Muligheder for forsamlinger
 • Åbning af restauranter, barer mv.


Fra 23. november:

 • Videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser


Interesserede kan læse om lempelserne her:


Fra Sundheds- og Ældreministeriet lyder det, at borgere i de syv kommuner har vist stor vilje til at hjælpe myndighederne med at nedbringe aktiviteten i kommunerne og i arbejdet med at opspore og inddæmme smitten. En stor andel af borgerne i de berørte kommuner har ladet sig teste, og det har betydet, at sundhedsmyndighederne har kunne undersøge smittesspredning i de syv kommuner.

Sekventeringen - analyse og registrering opbygningen af dna i arvemassen - af de positive prøver viser samtidig, at der ikke påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden 15. september, hvorfor Statens Serums Institut vurderer, at denne variant med stor sandsynlighed er døet ud.


Interesserede kan læse Sekventeringsrapporten her:


Statens Serum Institut forventer at sekventere og analysere alle positive prøver fra de syv kommuner i Nordjylland i uge 48.

Selvom arbejdet med at sekventere alle positive prøver i Nordjylland fortsat er i gang, er vurderingen fra Indsatsgruppen, at stikprøven giver tilstrækkelig dokumentation og sikkerhed for, at restriktionerne kan lempes.

Indsatsgruppen og sundhedsmyndighederne har i deres vurdering blandt andet lagt vægt påfølgende:

 • Der er i de syv nordjyske kommuner fra 9.-15. november fundet 79 smittede pr. 100.000, hvor tallet i ugen forinden var 94
 • Der er i de nordjyske kommuner testet 73.228 personer fra 9.-15. november, hvor tallet ugen forinden var 38.219, hvilket svarer til næsten en fordobling
 • Resultater af sekventeringen i Region Nordjylland viser i uge 44 og 45, at henholdsvis 20 procent og 28 procent af alle sekventerede prøver var positive for minkvarianten i forhold til 52 procent og 43 procent af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43
 • I ugerne 41-43 udgjorde minkvarianten i Region Nordjylland ca. halvdelen af de sekventerede prøver med en faldende tendens i uge 44 og 45. I samme periode ses et fald i antal smittede farme i Region Nordjylland
 • Der er ikke påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden 15. september, hvilket får Statens Serums Institut til at vurdere, at denne variant med stor sandsynlighed er døet ud
 • Alle mink i de syv kommuner er nu aflivet


Corona