NYHEDER 29. OKT 2020 KL. 14:02

De regionale trafikselskaber får også corona-kompensation i 2021

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre kompensationsordning til trafikselskaber for merudgifter og indtægtstab som de har fået som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus. Indsatsen, der omfatter en række restriktioner for rejser med busser og tog, har betydet færre passagerer og dermed færre indtægter til trafikselskaberne


Baggrunden for at forlænge den aftale, som S-Regeringen, KL og Danske Regioner blev enige om før sommerferien, er, at kollektive transport er en vigtig forudsætning for, at samfundet bliver holdt i gang i corona-tiden. Aftale sikrer støtten til trafikselskaberne med en ramme på op til 362 millioner kroner.

- Trafikselskaberne har i en helt usædvanlig situation leveret en sædvanlig god og stabil kollektiv transport. Det er afgørende for at holde samfundet i gang, og det er klart, at der er en regning, som vi også skal være med til at betale fra fællesskabets side. Det har vi nu en aftale om, og jeg er rigtig glad for, at både kommuner og regioner tager så stort et ansvar i den her svære tid, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Ulla Astman (S), der er formand for regionsrådet i Nordjylland og næstformand i Danske Regioner, peger på, at regionerne oplever, at den kollektive transport er under pres på grund af corona.

- Derfor er vi i Danske Regioner glade for, at regeringen fortsat er med til at holde hånden under den kollektive transport. Vi vil følge passagerudviklingen meget tæt i den kommende tid, så vi sikrer os, at den kollektive transport også i 2021 og fremefter kan spille en afgørende rolle for danskernes mobilitet, siger Ulla Astman.

Hun bliver suppleret af formanden for KL - Kommunernes Landsforening - Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus Kommune. Han peger på, at det nærmest er umuligt at forudse, hvordan smitten udvikler sig, og hvilken påvirkning det vil få på hverdag i Danmark.

- Derfor er vi fra kommunernes side glade for, at en del af den usikkerhed nu mindskes ved, at aftalen for 2020 om kompensation til trafikselskaberne videreføres i 2021. Det er vigtigt, at man som borger har en sikkerhed for, at man kan færdes trygt og på vanlig vis med busser, tog og flextrafik med videre - også i en tid, hvor meget andet i ens hverdag ser helt anderledes ud, siger Jacob Bundsgaard.


Aftalen betyder, at der ikke indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før corona-tiden. På grund af den store usikkerhed omkring udviklingen i smitten har parterne samtidig aftalt, at såfremt udgifterne overstiger den afsatte ramme, skal en justering af rammen og håndteringen af udviklingen drøftes senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

 

Interesserede kan læse "Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19" her:

 

 Corona Økonomi