NYHEDER 1. SEP 2022 KL. 13:00

Debat: Busser er kølig snusfornuft

Af: Lasse Repsholt

Energikrise: En nedskæring bustrafikken vil flytte energiregningen fra kommunekassen til borgernes lommer. Dansk PersonTransport savner kølig snusfornuft og langsigtet perspektiv, når fremtiden for den kollektive bustrafik snart afgøres under det aktuelle pres fra de høje energipriser.


Debatindlæg af Lasse Repsholt, sektorchef Dansk PersonTransport

Der går ikke en dag uden nye rekorder for energipriserne. Det er derfor heller ikke sjældent , at der kommer store visioner og aftaler om, hvordan vi skal bevæge os væk fra den fossile energi, frigøre os fra russisk gas og bane vejen for en fremtid med bæredygtig energi. Den seneste, brede Folketingsbeslutning om, at når Bornholms Energiø står færdig i 2030 er det med 3 gigawatt kapacitet og ikke 2 gigawatt, er det seneste eksempel. Vi vil være uafhængige af russisk gas. Til gengæld vil der i 2030 være skabt en ny afhængighed af 3,26 mio. personbiler, hvoraf 2,5 mio. biler fortsat drives af benzin og diesel. Disse biler skal forsynes med strøm, benzin, diesel, asfalt, ladestandere og parkeringspladser. Vores nye pusher er ikke Putins Rusland, men Kina, der sidder suverænt på både de nødvendige råstoffer og den krævede produktionskapacitet i forhold til de for omstillingen så nødvendige batterier.

De grønne frontløbere straffes
Helt aktuelt står landets 98 kommuner og fem regioner foran en meget umiddelbar udfordring. De nævnte stigninger i energipriserne har alene de seneste 12 måneder drevet de samlede omkostninger for bustrafik op med hhv. 13 % (diesel og elektricitet), 19,5 % (gas) og 21,1 % (HVO). Mange kommuner og regioner har på et tidligt stadie - allerede fra 2014 til 2016 - taget klimavenlige valg med biogasbusser (f.eks. København, Silkeborg, Holstebro, Sønderborg og Skive Kommuner og Region Nordjylland).  Andre har valgt HVO som det bæredygtige alternativ til fossil diesel. Det gælder blandt andre Region Nordjylland, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse grønne frontløbere straffes nu med ekstra høje prisstigninger, og vi har ikke nødvendigvis set enden på det. Trafikselskaberne i Danmarks formand Steen Vindum frygter, at hver femte bus kan lade livet, hvis ikke der sker en genopretning på det økonomiske område.

Kølig snusfornuft
Det er ved gentagne lejligheder blevet påvist, at bussen – navnlig elbussen – er den mest energieffektive transportform vi har. Et oplagt valg hvis vi erkender, at vi ser ind i en fremtid med knappe stigende og/eller høje energipriser,  en forsyningskrise og en ressource- og råvaremangel der betyder, at der ikke kan produceres uendelige mængder af personlige elbiler (som implicit forudsat i regeringens transportpolitik og infrastrukturplan). Det er kølig, realpolitisk snusfornuft som minimum at værne om det netværk af bustrafik, vi har i dag og gøre det endnu mere attraktivt for brugerne. Det eneste der kan opnås ved at reducere bustrafikken er øget bilafhængighed, større energiforbrug, mere trængsel på vejene mens kommuner og regioner blot - i et kort og snævert perspektiv – får flyttet regningen for de høje energiomkostninger fra egen kasse til borgernes lommer.


Det er derfor på tide, at Regeringen og herunder Transportministeriet, Finansministeriet, kommunerne, regionerne og deres organisationer i KL og Danske Regioner i fællesskab får løftet blikket fra snæver og kortsigtet kassetænkning og i stedet sikrer et bæredygtigt transportsystem med bussen og den kollektive trafik i en central rolle i vort samfund. Med den rette beslutningskraft kan vi nå langt allerede inden 2030, hvor Bornholms energiø åbner.