NYHEDER 18. NOV 2022 KL. 12:19

Region Hovedstaden: Den kollektive trafik skal være førstevalg for flere

Af: kollektivtrafik

Langt flere skal tage plads i de regionale tog og busser, hvis trængslen på vejene og belastningen af klimaet skal nedbringes. Derfor opretter Region Hovedstaden et opgaveudvalg på trafikområdet, hvor politikere fra kommuner og region sammen med borgere skal finde på løsninger, der kan gøre det lettere og mere attraktivt at bruge den kollektive trafik


- Det er vigtigt at få inddraget borgerne i udviklingen af den kollektive trafik. De kan bidrage med deres erfaringer og ideer, der kan forbedre det kollektive tilbud, så det passer til brugernes behov”, siger formand for opgaveudvalget, regionsrådsmedlem Marianne Frederik (EL). 

Nye idéer til bedre løsninger
Opgaveudvalget skal sammen undersøge, hvad der kan afholde borgere fra at benytte den kollektive trafik og finde på nye ideer til bedre løsninger, der kan forbedre rejser med den kollektive trafik på tværs af regionen og i kombination med andre rejseformer som for eksempel cykler og samkørsel.

- Jeg glæder mig til at få forskellige input fra borgere. Både fra dem der bruger den kollektive trafik flittigt og fra dem, som er tæt på at vælge den fra eller til. Jeg tror på, at vi sammen kan finde på løsninger, der kan gøre det kollektive tilbud stærkere, siger næstformand i opgaveudvalget, regionsrådsmedlem, Sadek Al-Amood (SF). 

Det sjette opgaveudvalg
I konstitueringsaftalen for 2022-25 blev der aftalt at nedsætte flere opgaveudvalg. Ambitionen er at nå bredere ud til flere borgere og inddrage dem i direkte dialog med politikerne. Opgaveudvalget for ”Rejsen med bus, tog og cykler” er det sjette udvalg i Region Hovedstadens regi.

 

Om opgaveudvalget:

  • 12 til 15 borgere, der har konkrete med kollektiv trafik i Region Hovedstaden. Borgerne forsøges udvalgt bredt på tværs af geografi, køn og alder
  • Regionsrådsmedlemmerne Marianne Frederik (Ø) og Sadek Al-Amood (F) og et tredje regionsrådsmedlem
  • To politikere fra kommuner i hovedstadsområdet
  • Opgaveudvalget nedsættes i en periode på to til tre måneder
  • Udvalgets første møde afholdes i første kvartal af 2023
  • Opgaveudvalget forventer at kunne præsentere sine anbefalinger til regionsrådet i foråret 2023
  • Rekruttering af borgere vil begynde i november 2022


Passagertal