NYHEDER 8. MAJ 2024 KL. 14:21

DSB kørte med flere passagerer i første kvartal

Af: kollektivtrafik

I løbet af årets første tre måneder kørte DSB med 40,8 millioner passagerer. Det var 1,7 millioner flere end i samme periode sidste år. Det økonomiske resultat blev på 101 millioner kroner mod 188 millioner kroner i samme periode sidste år, hvor resultatet var positivt påvirket af en erstatning på 200 millioner kroner og negativt påvirket af høje energipriser


Kort fra DSB's kvartalsrapport:

  • Antallet af rejser er steget med 4 procent
  • Passageromsætningen er steget med 7 procent
  • Høj kundepunktlighed i 1. kvartal
  • DSB rykker 18 pladser frem som bæredygtigt brand
I 1. kvartal udgjorde resultatet før skat et overskud på 101 millioner kroner mod 188 millioner kroner, hvor resultatet var positivt påvirket af erstatning på cirka 200 millioner kroner fra en tidligere leverandør, men negativt påvirket af høje energipriser. Resultatet i 2024 er derimod uden en ekstraordinær post, men positivt påvirket af lavere energiomkostninger i forhold til samme periode sidste år.

DSB peger på, at året er startet med en passagerfremgang på samlet 1,7 millioner for såvel S-tog som for Fjern- & Regionaltog, hvilket svarer til en væksten på 4 procent, der kommer fra alle områder.

Væksten for Fjern- & Regionaltog hænger især sammen med et øget salg af Orange-billetter. Hos DSB fremhæver man, at det øgede salg af Orange-billetter har medført, at gennemsnitsprisen for landsdelstrafikken ikke er steget på trods af takststigningerne.

Høj punktlighed og robusthed i køreplan
DSB noterer o kvartalsrapporten, at både S-tog og Fjern- & Regionaltog har haft en god punktlighed i årets første kvartal. Kundepunktligheden for S-tog lå på 96,5 procent, hvilket er højere end i samme periode sidste år. Togdriften i Fjern- & Regionaltog har også ligget på et stabilt niveau i første kvartal, hvor kundepunktligheden lå på 78,5 procent, hvilket er over målet på 75,0 procent. 

For at øge punktligheden og styrke den øvrige togtrafik i Fjern- & Regionaltog indførte DSB i forbindelse med køreplanskiftet i december 2023 en ny struktur i den sjællandske togtrafik - herunder på Kystbanen. Det har ifølge DSB haft en positiv effekt på punktligheden for både Kystbanen og den øvrige togdrift - særligt ud og ind af København. 

DSB rykker frem som bæredygtigt brand
Sustainable Brand Index, der udkommer årligt og omfatter virksomheder i 8 lande og 80.000 respondenter, er blandt de største undersøgelser i Nordeuropa af forbrugernes opfattelse af virksomheders brand, når det kommer til bæredygtighed og social ansvarlighed. 

Den seneste undersøgelse udkom 8. marts. Her er DSB gået 18 pladser frem og er dermed placeret som nummer 24 ud af 253 danske virksomheder på listen over de mest bæredygtige brands i Danmark. Indenfor kategorien ’passenger transport’ er DSB på en andenpladsen. Metroen i Hovedstaden indtager førstepladsen, mens trafikselskabet Movia tager trediepladsen.

DSB regner med at kunne udfase de sidste dieseltog i slutningen af 2030. Udfasningen af dieseltog sker i takt med, at Banedanmark elektrificerer banestrækningerne i Danmark.


Interesserede kan læse hele DSB's kvartalsrapport her:Tog og jernbaner